Ibn Bádždža

Ibn Bádždža (arab. إِبْن بَاجَّة) alebo Avempace či Avenpace († 1138) bol arabský filozof, lekár, astronóm, autor početných logických a psychologických traktátov a komentárov k Aristotelovým prírodovedným spisom.

Ibn Bājja, Sayr mulhimah min al-Sharq wa-al-Gharb.png

Zaraďuje sa k predstaviteľom západného islamského aristotelizmu. Zaujímal sa predovšetkým o proces poznania a jeho postupný prechod od zmyslových vnemov (intellectus materialis) cez čisto rozumové nazeranie (intellectus acquisitus), po sebauvedomenie človeka, ktoré je emanáciou činného rozumu.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.