Impulz sily je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje časový účinok pôsobenia sily.

Veľkosť impulzu sily závisí na veľkosti sily a na čase, po ktorý táto sila pôsobila. Čím dlhší čas sila pôsobí, tým väčší je jej účinok.

Značenie Upraviť

Výpočet Upraviť

Impulz sily je určený ako súčin sily a časového intervalu, tzn.

 =m•v,

Kde   je konštantná sila pôsobiaca po dobu  .

Ak nie je sila po celú dobu svojho pôsobenia konštantná, možno hodnotu impulzu sily získať integráciou, tzn.

 

Vlastnosti Upraviť

  • Impulz sily je rovný zmene hybnosti telesa, tzn.
 ,

Kde   je hybnosť.

  • Názov impulz má význam náraz, čo znamená, že táto veličina je vhodná na opis vplyvu tzv. nárazových síl, teda síl, ktoré pôsobia po veľmi krátku dobu a majú značnú veľkosť. Využíva sa teda pri štúdiu rázu telies.

Pozri aj Upraviť

Zdroj Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Impuls síly na českej Wikipédii.