Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli

Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli je jednou z príčin hemoragickej kolitídy a hemolyticko-uremického syndrómu. Výskyt je sporadický alebo epidemický (i vo vyspelých krajinách), postihuje prevažne deti. Zdrojom infekcie je najčastejšie infikované hovädzie mäso.

Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli
Klasifikácia
MKCH-10A04.3 (odkaz)
Klinický obraz
Príčinaenterohemoragické kmene Escherichia coli (EHEC)
Postihnutý systémhrubé črevo, obličky
Mortalitapri hemoragicko-uremickom syndróme vysoká
Najčastejší vek výskytunajmä detský

Pozri aj Medicínsky portál

Enterohemoragické kmene E.coli (EHEC) sa viažu na povrch sliznice čreva podobne ako enteropatogénne kmene, postihujú však najmä hrubé črevo. Navyše produkujú enterotoxín podobný tomu, ktoré produkuje rod Shigella - tzv. shiga-like toxín alebo verotoxín.


Zdroj Upraviť

  • BEDNÁŘ, Marek; SOUČEK, Andrej; VÁVRA, Jiří. Lekařská speciální mikrobiologie a parazitologie. Praha : Triton, 1994. ISBN 80-901521-4-7. Kapitola rod Escherichia, s. 88. (česky)