Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli

Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli je príčinou hnačiek novorodencov. Novorodenec trpí vodnatými hnačkami, ktoré rýchlo vedú k jeho dehydratácii (odvodneniu). Bez liečby môže infekcia skončiť aj smrťou. Sú veľkým problémom a jednou z príčin vysokej mortality novorodencov v rozvojových krajinách, vo vyspelých krajinách sa vyskytujú sporadicky.

Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli
Klasifikácia
MKCH-10A04.0 (odkaz)
Klinický obraz
Príčinaenteropatogénne kmene Escherichia coli (EPEC)
Postihnutý systémtenké črevo
Najčastejší vek výskytunovorodenecký

Pozri aj Medicínsky portál

Enteropatogénne kmene E.coli nevyvolávajú infekcie u väčších detí a dospelých. Nebola u nich dokázaná tvorba enterotoxínov. Väzbou na enterocyty poškodzujú sliznicu tenkého čreva.

Liečba je antibiotická, s dôrazom na stabilizáciu vnútorného prostredia (rehydratácia).

Zdroj upraviť

  • BEDNÁŘ, Marek; SOUČEK, Andrej; VÁVRA, Jiří. Lekařská speciální mikrobiologie a parazitologie. Praha : Triton, 1994. ISBN 80-901521-4-7. Kapitola rod Escherichia, s. 87-88. (česky)