In-Life je kresťanská medzidenominačná organizácia, pôsobiaca primárne medzi vysokoškolskými študentmi. Je členom Českej evanjelikálnej aliancie a jej počiatky siahajú do osemdesiatych rokov 20. storočia. V roku 1991 bola zaregistrovaná ako občianske združenie pod názvom Křesťanské vyučování a život.[1][2] V roku 2019 došlo ku zmene názvu na In-Life.

Aktivity a činnosť organizácie majú za cieľ podporovať získavanie akademického vzdelania, napomáhať rozvoju charakteru, vzťahových zručností a duchovných oblastí života vysokoškolských študentov. Základná orientácia je integrita človeka, ktorá je vnímaná ako súlad osobného vnútorného presvedčenia, slov a vonkajšieho jednania. Integritu v súlade s kresťanskou etikou In-Life považuje za jeden z kľúčových prvkov pre rozvoj zdravej občianskej spoločnosti.

In-Life zamestnáva pracovníkov na plný úväzok a taktiež zapojuje radu dobrovoľníkov. Sídlo má v Brne a pobočky v Prahe, Ostrave, Hradci Králové a Bratislave.

História

upraviť

Počiatky In-Life siahajú do osemdesiatych rokov 20. storočia. V roku 1982 sa zo Slovenska do Brna presťahovala RNDr. Daniela Pavliňáková (rod. Mančíková), ktorá pri svojich štúdiách v Poľsku začala praktikovať svoju kresťanskú vieru. Po presťahovaní do Brna začala organizovať stretnutia štúdia Biblie s vysokoškolskými študentmi. Aktivity tejto skupiny podporovala medzinárodná kresťanská organizácia Campus Crusade for Christ, ktorá, okrem iného, poskytovala biblickú literatúru a morálnu podporu kresťanom žijúcim v komunistických krajinách. Politické zmeny po páde totalitného režimu v roku 1989 umožnili pôsobenie študentského kresťanského hnutia v univerzitnom prostredí za podpory kresťanských reformovaných cirkví. Nová legislatíva potom vytvorila priestor pre vznik občianskeho združenia.

Aktivity organizácie

upraviť

Poslaním In-Life je realizácia voľnočasových a rozvojových aktivít pre vysokoškolských študentov. Cieľom týchto aktivít je ponúknuť študentom príležitosť rozpoznávať a rozvíjať svoj osobný a profesijný potenciál, poskytnúť priestor k diskusii nad súčasnými etickými otázkami, dať záujemcom možnosť dozvedieť sa o kresťanstve a o Biblii a ponúknuť alternatívy trávenia voľného času. Aktivity In-Life sú cielené na pomoc s rozvojom obzvlášť v týchto oblastiach:

 • morálne a kresťanské hodnoty
 • sociálne zručnosti (komunikácia, medziľudské vzťahy, emočná inteligencia, riešenie konfliktov, tímová práca, zvládanie stresu atď.);
 • osobný mentoring a koučing, ktorý môže študentom pomôcť s realizáciou konkrétnych cieľov a zámerov;
 • jazykové zručnosti (anglické a nemecké konverzácie, týždenné kempy s angličtinou);
 • ponuka alternatív využitia voľného času študentov (tvorivé a športové aktivity, filmové večery s diskusiou, tematické večery atď.). Okrem iného, In-Life organizovalo diskusné večery s Petrom Jaškom,[3] humanitárnym pracovníkom a bývalým väzňom v Sudáne a Thomasom Graumannom,[4] jedným z Wintonovych detí;
 • rozvoj vodcovských a organizačných zručností študentov zapojených do príprav akcií a pobytov pre študentov;
 • príležitosti k rozvoju spolupráce a komunikácie v rámci tímu.

Referencie

upraviť
 1. JIRÁSKO, P.. Slovníček cizích slov - hnutí. Chlumeček [online] (Luže: Římskokatolická farnost), roč. 2010, čís. 6.
 2. HUMPLÍKOVÁ, Jana. Inspiration. Nedělní listy (Evangelický sbor a.v. ČCE), 22.11.2009. Dostupné online [cit. 2018-03-14]. Archivované 2018-03-15 z originálu.
 3. HUDCOVÁ, Zuzana. Súdánský vězeň Jašek: Spoluvězni mi začali vyhrožovat waterboardingem.. Časopis Halas, 28.11.2017, roč. 26.
 4. KUBICOVÁ, Markéta. Carolina č.768. CAROLINA - zpravodajský servis studentů žurnalistiky FSV UK (Praha), 18.3.2011.