Internacionálna pomoc

Internacionálna pomoc alebo bratská internacionálna pomoc československému ľudu bola fráza komunistickej straníckej propagandy. Je to eufemistické pomenovanie pre inváziu vojsk štátov Varšavskej zmluvy a následnú dlhodobú okupáciu Československa Sovietskou armádou.[1]

Poučenie z krízového vývoja konštatuje, že Česko-Slovensko sa od januára 1968 nachádzalo v kríze a že vpád vojsk Varšavskej zmluvy bol "bratskou pomocou", "akt internacionálnej solidarity", ktorý údajne zabránil krviprelievaniu.

ReferencieUpraviť

  1. ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 170.