Izobary sú skupina nuklidov s rovnakým nukleónovým číslom, ktoré patria k rôznym chemickým prvkom.

Medzi izobarami existujú kvôli rozdielom vo väzbových energiách rozdiely aj v hmotnosti. Izobary, ktoré sa líšia o jednotku, nemôžu byť oba stabilné - dochádza k beta premene alebo k elektrónovému zachyteniu.[1]

Príklady

upraviť
  • 40/18 Ar 40/19 K 40/20 Ca
  • 50/22 Ti 50/24 Cr
  • 96/40 Zr 96/42 Mo 96/44 Ru
  1. izobary. In: Chemický náučný slovník 1 : Fyzikálna chémia. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1983. 416 s. (Edícia encyklopedických slovníkov.) S. 144.

Pozri aj

upraviť