Július Alberty

Július Alberty (* 19. august 1925, Vyšná Pokoradz – † 11. august 2019, Banská Bystrica) bol historik, vysokoškolský pedagóg, organizátor a zakladateľ vysokého školstva v Banskej Bystrici.

Július Alberty
slovenský historik, vysokoškolský pedagóg
Július Alberty
Narodenie19. august 1925
Vyšná Pokoradz (dnes časť mesta Rimavská Sobota)
Úmrtie11. august 2019 (93 rokov)
Banská Bystrica
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
DetiRoman Alberty, Adrián Alberty

ŽivotopisUpraviť

Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote (1935 – 1938) a v Tisovci (1938 – 1943). Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium dejepisu a filozofie (1943 – 1948). V čase vysokoškolského štúdia bol zakladateľom a tajomníkom akademického spolku Filozof.

Od roku 1947 pôsobil ako stredoškolský profesor v Lučenci (do roku 1951) a v Banskej Bystrici (1951 – 1953) a ako riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Brezne (1953). V rokoch 1954 – 1955 pracoval na Odbore školstva Krajského národného výboru ako krajský školský inšpektor. Od roku 1955 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici vo funkcii prodekana (1956 – 1957) a dekana (1957 – 1959). Bol zástupcom a riaditeľom Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici (1959 – 1964), ktorý sa transformoval na Pedagogickú fakultu a vykonával funkciu dekana (1964 – 1970). V čase začínajúcej normalizácie bol vylúčený z pedagogického procesu a v roku 1973 prepustený zo školských služieb. V rokoch 1974 – 1985 pracoval ako technicko-hospodársky pracovník v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici. Od roku 1985 žije na dôchodku v Banskej Bystrici. Po rehabilitácii sa v roku 1990 vrátil na katedru histórie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici ako profesor a následne pôsobil na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici až do roku 2010.

V roku 1963 sa habilitoval za docenta v odbore Teória vyučovania dejepisu. Titul profesora získal v roku 1970, ktorý mu bol udelený až po zmene spoločenských pomerov v roku 1990. Bol členom viacerých vedeckých rád doma i v zahraničí, členom vedeckého kolégia histórie SAV a účastníkom svetových kongresov historikov (Viedeň 1965, Moskva 1970). Zaslúžil sa o zaradenie didaktiky dejepisu medzi vedné odbory vo vtedajšom Československu a prezentoval výučbu dejín Slovenska a Slovákov v maďarských a rakúskych učebniciach a na zahraničných konferenciách. Intenzívne sa venoval aj regionálnej histórii obcí, miest a priemyselných závodov. Bol dlhoročným vedeckým redaktorom vlastivedného časopisu Obzor Gemera (1972 – 1996).

Jeho syn je Roman Alberty.

OcenenieUpraviť

 • Čsl. štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu (1969)
 • Čestný titul doctor honoris causa Ostravskej univerzity v Ostrave (1999)
 • Cena literárneho fondu (2002)
 • Čestný titul doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003)
 • Medaila k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom (2004)
 • Medaila k 500. výročiu reformácie za šírenie dobrého mena evanjelickej cirkvi a.v. (2017)
 • Najvyššie ocenenie Univerzity Mateja Bela MAGNUM DECUS UNIVERSITATIS (2017)

DieloUpraviť

 • Úvod do vyučovania dejepisu. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1956. 135 s.
 • Oceľový chlieb z Podbrezovej. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968.
 • Cesty za poznaním minulosti. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970 (spoluautor)
 • Pohorelské železiarne 1807 - 1826. Martin : Osveta, 1980.
 • Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna. Martin : Osveta, 1981.
 • Oblastná galéria v Banskej Bystrici: 20 rokov činnosti 1956 – 1975. Martin : Tlačiarne SNP, 1980.
 • Oblastná galéria v Banskej Bystrici 1976 – 1980. Martin : Osveta, 1983.
 • Didaktika dejepisu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných a prírodných vied, 1992. 157 s. ISBN 80-85162-38-5
 • Očová : história a súčasnosť. Žilina : Knižné centrum, 1999. 151 s. ISBN 80-8064-026-2
 • MARTULIAK, Pavol (spoluautor): Banská Bystrica v znamení kalicha: história Zboru ev. a. v. cirkvi a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica : Trian, 2001. 188 s. ISBN 80-88945-43-7
 • Králiky. Králiky : Obecný úrad, 2002. 96 s.
 • Riečka : od prameňov k dnešku. Banská Bystrica : Harmony , 1998. 95 s. ISBN 80-967757-1-5
 • Valaská. Banská Bystrica : Harmony, 2002. 96 s. ISBN 80-968547-9-8
 • UHORSKAI, Pavel (spoluautor): Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry, 3. zv. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. 407 s. ISBN 80-7140-175-7
 • Podbrezová. Slovenská Ľupča : Tristar Magic, 2008. 275 s.
 • Gemer - Malohont a Rimavská Sobota, 1848 - 1918. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2008. 136 s. ISBN 978-80-8083-652-8
 • Historik v prúde času : spomienky Júliusa Albertyho. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 231 s. ISBN 978-80-8083-853-9
 • Pozdravujem Ťa, Vyšná Pokoradz. Banská Bystrica : Bez udania nakladateľa, 2014. 199 s. ISBN 978-80-971845-9-9
 • Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2019. 160 s. ISBN 978-80-85134-55-1

LiteratúraUpraviť

 • Who is Who v Slovenskej republike

Externé odkazyUpraviť