PhDr. Július Mésároš, DrSc. (* 28. november 1923 - † 9. december 2006) bol slovenský historik, rodák z Čaky pri Leviciach, spoluautor viacerých základných syntetických akademických diel o dejinách Slovenska a Česko-Slovenskam, ktoré vyšli od 60. do 80. rokov 20. storočia.

Július Mésároš
slovenský historik
Narodenie28. november 1923
Úmrtie9. december 2006 (83 rokov)

J. Mésároš sa zaoberal pôvodne najmä problematikou roľníckej otázky na Slovensku v 19. storočí, neskôr celkovým vývojom Slovenska v 19. storočí (so zameraním na národné hnutie, roľníctvo, Ľ. Štúra a meruôsme roky), v 90. rokoch najmä otázkami maďarizácie.

KariéraUpraviť

 • 1950: absolvoval FK UK odbor história a filozofia
 • 1950 - 1951: pracovník Ústavu pre sociálny výskum SAVU
 • 1951 - 1975: pracovník Historického ústavu (SAVU, resp. od roku 1953) SAV, z toho:
  • 1953 - 1957: vedecký tajomník ústavu
  • 1960 - 1969: vedúci Oddelenia novších dejín
  • 1969 - 1970: riaditeľ Historického ústavu SAV
  • 1970: na základe rozhodnutia orgánov Komunistickej strany Slovenska vylúčený zo strany a odvolaný z postu riaditeľa Historického ústavu
 • 1953 - 1955: tajomník redakcie Historického časopisu
 • 1959 - 1969: vedecký tajomník (do 1966) resp. podpredseda (od 1966) Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
 • 1972 - 1989: nesmel vôbec publikovať (od roku 1979 mu ale vyšlo niekoľko článkov a spolupracoval aj na syntetických Dejinách Slovenska II. a III.)
 • 1975 - 1984: pracovník Historického ústavu Slovenského národného múzea, z toho od roku 1980 vedúci Oddelenia dejín kultúry
 • 1984: prvý odchod do dôchodku
 • 1990 - 1996: pracovník Historického ústavu SAV - vedúci oddelenia dejín 19. storočia
 • 1996: druhý odchod do dôchodku

OceneniaUpraviť

 • 1993 - Zlatá medaila SAV za zásluhy o rozvoj slovenskej historickej vedy

DieloUpraviť

Spoluautor syntetických diel:

 • Přehled československých dějin 2. 1848-1918, zv. 1 (1960)
 • Dejiny Slovenska 2. Od roku 1848 do roku 1900 (1968)
 • Československá vlastivěda II. Dějiny, zv. 2 (1969)
 • Slovensko Dejiny (1971, 1978)
 • Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848-1945 (1971)
 • Přehled dějin Československa I/2 (1982)
 • Dejiny Slovenska II. (1987)
 • Dejiny Slovenska III. (1992)
 • Politické strany na Slovensku 1860-1989 (1992)

Autor monografií, napr.:

 • K problematike prežitkov feudalizmu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia (Bratislava 1955)
 • Roľnícka a národnostná otázka na Slovensku 1848-1900. K problematike feudálnych prežitkov (Bratislava 1959)
 • Uhorsko a spolužitie jeho národov (Kubko Goral, Bratislava 1996)

Okrem toho je autorom veľkého množstva článkov.

Zbierka jeho článkov vyšla pod názvom Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách (Bratislava 2004).

ZdrojeUpraviť

 • Mésároš, Július. In: Encyklopédia Slovenska III K-M. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. 704 s.
 • úvod knihy: Mésároš, J.: Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách, 2004