Pojem epocha J2000.0 sa používa v astronómii a označuje aktuálne datovanie.

Presne sa rovná Juliánskemu dňu 2451545.0 TT alebo 1. januáru 2000 12h TT. Je to ekvivalent 1. januára 2000 11:59:27.816 TAI alebo 1. januára 2000 11:58:55.816 UTC.

Kvôli neustálym zmenám v rektascenzii a deklinácii hviezd spôsobeným precesiou (a pre relatívne blízke hviezdy aj vlastným pohybom), zvyknú astronómovia špecifikovať tieto vlastnosti vo vzťahu ku konkrétnej epoche. Predchádzajúca epocha, ktorá sa štandardne používala, bola epocha B1950.0.

Keď sa používa rovník a rovnodennosť na definovanie astronomického referenčného rámca, tento rámec (snímka) môže byť tiež označený, že je v J2000 súradniciach, alebo jednoducho J2000, ale správnejšie označenie je ICRS International Celestial Reference Frame (doslovne: „medzinárodný nebeský referenčný rámec“).

„J“ v prefixe označuje, že ide o juliánsku epochu, aby sa zdôraznil rozdiel oproti besseliánskej epoche.

Externé odkazy

upraviť