Epocha (astronómia)

V astronómii epocha označuje časový okamih, ku ktorému sú špecifikované astronomické súradnice alebo dráhové elementy.

Je to časový okamih, na ktorý sa vzťahujú určité astronomické veličiny ako polohy hviezd, meniace sa v dôsledku ich vlastného pohybu, elementy dráh telies slnečnej sústavy, meniace sa v dôsledku porúch, atď. Obyčajne sa za epochu zvolí časový okamih v tom roku, v ktorom sa uskutočnili pozorovania daných veličín. Niekedy (napríklad v katalógoch) sa za epochu zvolí ekvinokcium.

V prípade astronomických súradníc možno polohu v iných časových okamihoch vypočítať tak, že sa zohľadní precesia a vlastný pohyb objektu. V prípade známych dráhových elementov treba vziať do úvahy pertuberáciu (rušenie pohybu) ostatnými telesami, aby bolo možné vypočítať dráhové elementy v inom časovom okamihu.

V súčasnosti používaná štandardná epocha je J2000.0, ktorá nastala 1. januára 2000 o 12:00 TT. Prefix „J“ označuje, že ide o juliánsku epochu. Predchádzajúca štandardná epocha bola B1950.0 s prefixom „B“ označujúcim, že išlo o besseliánsku epochu.

Besseliánske epochy sa používali pred rokom 1984, dnes sa používajú juliánske epochy.

Epochy pre dráhové elementy sa zvyčajne vedú v terestrickom čase v niekoľkých rôznych formátoch, vrátane:

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.