Jabloňovský potok

Jabloňovský potok je potok na Hornom Považí, v centrálnej časti okresu Bytča. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 4,8 km a je tokom III. rádu.

Jabloňovský potok
Dĺžka toku 4,8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku III.
Povodie Váh
Prameň Javorníky
Ústie Váh
Hydrologické poradie 4-21-07-014
Číslo recipienta 4-21-07-3812

Pramení v Javorníkoch, v podcelku Nízke Javorníky, v časti Púchovská vrchovina, na južnom svahu Kypúsov (491,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 455 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku severojužným smerom, následne sa stáča na juhovýchod a sprava priberá prítok zo severného svahu Jačmeňovca (553,6 m n. m.). V oblasti Škaredej ďalej priberá sprava najprv prítok z východoseverovýchodného svahu Jačmeňovca, potom prítok zo severozápadného svahu Vrchovej (462 m n. m.). Nasleduje ľavostranný prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 493,5 m, južne od Pšurnovíc, stáča sa juhojuhovýchodným smerom a pri osade Jabloňovský majer priberá sprava prítok z východojuhovýchodného svahu Vrchovej. Od tohto sútoku pokračuje na krátkom úseku opäť juhovýchodným smerom, pričom vstupuje do Bytčianskej kotliny, kde mení smer toku a tečie severojužným smerom. Potom sa križuje s korytom Hričovského kanála, preteká okrajom Malej Bytče, kde sa prudko stáča východojuhovýchodným smerom, podteká cestu II. triedy č. II/507 a v blízkosti mestskej časti, na území mesta Bytča, ústi v nadmorskej výške cca 296 m n. m. do Váhu.