Jadrové krmivákrmivá, ktoré obsahujú mnoho živín. Patria sem najmä zrniny - kŕmna pšenica, kŕmny jačmeň, ovos siaty, kukurica siata a iné, z ktorých sa vyrábajú kŕmne zmesi (šrot).