Jalakšová (maď. Elesfalu) je miestna časť obce Bátovce, predtým samostatná obec (do roku 1943[1]) v okrese Levice, v Nitrianskom kraji. Nachádza sa 13 km severovýchodne od Levíc, na ľavom brehu potoka Sikenica.

Obec sa spomína pod názvami[1]:

  • 1394 Elexfalua
  • 1808 Jalachssowó
  • 1920 Jalakšová

Jalakšová patrila panstvu Levice, počas 19. storočia Esterháziovcom a Schöllerovcom. Počas 1. ČSR poľnohospodárska obec.[1]

  1. a b c BÁTOVCE. In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok I. Bratislava : Veda, 1977. 526 s. S. 151 – 152.

Externé odkazy

upraviť