Ježovky (iné názvy: ježovce, echinoideá[1]; zastarano: ježovití[2]; lat. Echinoidea) sú trieda ostnatokožcov (podkmeň Echinozoa, skupina bezstopkavce).

Ježovky
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Echinoidea
Synonymá
ježovce
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika upraviť

Majú bochníkovité, vajcovité až terčovité telo vždy bez ramien. Povrch je pokrytý množstvom ostňov, ktoré sú u živých zvierat pohyblivé, no pritom krehké, takže pri chôdzi v mori na boso môže človek utŕžiť bolestivé, a niekedy i nebezpečné zranenie nôh (niektoré druhy majú duté ostne s jedovými žľazami). Ostne môžu byť u plochých, čiastočne asymetrických foriem redukované. Päťlúčovú stavbu ježovcov vidíme zreteľne len pri pitve, alebo pri pozorovaní ektoskeletu po odumretí a vyhnití živoťícha. Ich ektoskelet tvorí súvislý pancier z úplne spojených platničiek s malými otvormi, cez ktoré sa vysúvajú ambulakrálne panôžky. Charakteristickým znakom ve1kej väčšiny ježovcov je päťramenný žuvací orgán, tzv. Aristotelov lampáš, ktorý inde v živočíšnej ríši nemá obdoby. Tieto čeľuste majú na konci 5 proti sebe sa zatvárajúcich ostrých zubov, podobných zubom hlodavcov, a celý útvar má už výrazne kostenú konzistenciu! Larva je pluteus (niekedy nazývaná echinopluteus) so štyrmi, neskôr ôsmimi obrvenými lalokmi. Larva po prisadnutí na dno prekonáva ďalekosiahlu premenu (čo platí, samozrejme, i u iných ostnokožcov), v dôsledku čoho zaniká jej pôvodná bilaterálna symetria. Na pobreží európskych morí najskôr stretneme dosť veľký druh Echinus esculentus (ježovka jedlá) alebo trochu menší (asi 10 cm) druh Arbacia punctulata.[3]

Systematika upraviť

trieda ježovky (Echinoidea):

Poznámky:

-Podtrieda Perischoechinoidea a rady Hemicidaroida, Nucleolitoida a Disasteroida sú tu uvedené až po úroveň čeľade (aby sa zabránilo nejasnostiam a aby bolo možné uviesť niektoré komentáre). Zvyšok systému je tu uvedený len po úroveň radu, t.j. čeľade patriace do radov nie sú uvedené a treba ich pozrieť v článkoch o daných radoch.
-Viaceré z vyššie uvedených taxónov sú parafyletické alebo pravdepodobne parafyletické.
-Lepidocentroida je v niektorých starších systémoch rad, ktorý zodpovedá taxónu Echinocystitoida v širšom zmysle okrem taxónu Melonechinoida (čiže okrem čeľadí Palaechinidae, Gotlandechinidae a Cravenechinidae) a okrem čeľade Archaeocidaridae.
-Stirodonta je v niektorých starších systémoch rad, ktorý zodpovedá taxónu Carinacea v užšom zmysle okrem taxónov Camarodonta a Orthopsida. Stirodonta bol teda chápaný ako opak radu Camarodonta.
-Phymosomina je v niektorých starších systémoch podrad, ktorý zodpovedá radu Stirodonta okrem taxónu Salenioida. Phymosomina bol teda chápaný ako opak podradu Cylcina v užšom zmysle.
-Acroechinoidea je v niektorých systémoch taxón, ktorý môže zodpovedať: a) taxónom Diadematoida v širšom zmysle a Pedinoida; alebo b) taxónu Carinacea v širšom zmysle; alebo c) celému taxónu Euechinoidea okrem taxónu Echinothuroida (a prípadne aj okrem taxónu Pelanechinidae).
-Gnathostomata je v starších systémoch taxón zodpovedajúci všetkým nepravidelným ježovkám (Irregularia) okrem Atelostomata v staršom ponímaní.
-Echinolampadacea je v novších systémoch taxón zodpovedajúci taxónom Cassiduloida v užšom zmysle a Scutelloida.
-pravidelné ježovky (Regularia) je v starších systémoch taxón zodpovedajúci všetkým ježovkám (alebo v užšom zmysle všetkým Euechinoidea) okrem nepravidelných ježoviek.

Zdroje tejto kapitoly:[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ježovky
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Ježovky

Zdroje upraviť

 1. echinoideá. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 306
 2. PETRIKOVICH, J. Soznam živočíchov, darovaných Museálnej slovenskej spoločnosti predsedom Andrejom Kmeťom. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. roč. VII. 1902. S. 90 [1]
 3. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 4. KROH, A. Chapter 1 -Phylogeny and classification. In: LAWRENCE, J. M. Sea Urchins: Biology and Ecology. 4th ed., vol. 43, S. 1 a nasl. [2]
 5. Mongiardino Koch N, Thompson JR, Hiley AS, McCowin MF, Armstrong AF, Coppard SE, Aguilera F, Bronstein O, Kroh A, Mooi R, Rouse GW. Phylogenomic analyses of echinoid diversification prompt a re-evaluation of their fossil record. Elife. 2022 Mar 22;11:e72460. doi: 10.7554/eLife.72460. PMID: 35315317; PMCID: PMC8940180.
 6. The Echinoid Directory [online]. nhm.ac.uk, [cit. 2023-02-12]. Dostupné online.
 7. WoRMS - World Register of Marine Species - Phylogenetic tree of high-ranking taxa in echinoids (simplyfied) [online]. marinespecies.org, [cit. 2023-02-12]. Dostupné online.
 8. GEKKER, R. F., ORLOV, J. A. Osnovy paleontologii....Tom 10. Moskva: Izdateľstvo Akademii nauk SSSR. 1964. S. 147 a nasl.
 9. Brands, S.J. (ed.), 2022. Echinoidea. In Systema Naturae 2000. The Taxonomicon, 4 Aug 2022. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [3]. Access date: 11. 2. 2023
 10. LEHMANN, Ulrich; HILLMER, G.. Fossil Invertebrates. [s.l.] : CUP Archive, 1983. 364 s. Dostupné online. ISBN 978-0-521-24856-3. S. 294 a nasl..
 11. SAMUEL, Ondrej. Geologický slovník - zoopaleontológia. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000. 527 s. ISBN 80-88974-24-0. S. 14-15.
 12. Andreas Kroh & Andrew B. Smith (2010) The phylogeny and classification of post-Palaeozoic echinoids, Journal of Systematic Palaeontology, 8:2, 147-212, DOI: 10.1080/14772011003603556
 13. PBDB [online]. paleobiodb.org, [cit. 2023-02-12]. Dostupné online.
 14. NISIYAMA, S. The Echinoid fauna from Japan and adjacent regions (abstract). Buu Shlmane Unrv (Naturat scl ) NO' 15, PP. 65-88, December' 1965 [4]
 15. Report. [s.l.] : [s.n.], 1958. 446 s. Dostupné online. S. 186.
 16. SEPKOSKI, J. J. A Compendium of Fossil Marine Animal Families. 2nd edition. 1992. S. 92-94 [5]
 17. SEPKOSKI, J. J. Jr.. A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American Paleontology 363:1-560. 2002
 18. Variety of Life [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2023-02-12]. Dostupné online. a [6]
 19. TIRJAKOVÁ, E. et al. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava. 2015
 20. DURHAM, J. W., MELVILLE, R. V. A Classification of Echinoids. Journal of Paleontology, Vol. 31, No. 1 (Jan., 1957), str. 242-27
 21. MELVILL, R. V., DURHAM, J. W. Questions relating to Order/Class Group nomenclature in the Class Echinoidea. In: Bulletin of Zoological Nomenclature March 1958. S. 497 a nasl. [7]
 22. KIER, P. M., LAWSON, M . H. Index of Living and Fossil Echinoids 1924-1970. Washington: Smithsonian Institution Press. 1978 [8]
 23. MINTZ, L. W. Echinoids of the Mesozoic Families Collyritidae D'Orbigny, 1853 and Disasteridae Gras, 1848. In: Journal of Paleontology, Vol. 42, No. 5 (Sep., 1968), str. 1272-1288