Jedľa

rozlišovacia stránka

Jedľa môže byť:

 • slovenský názov rodu Abies (ktorý do 19. storočia často zahŕňal aj obsah dnešného rodu smrek (Picea) a prípadne aj obsah viacerých iných dnešných rodov z čeľade borovicovité [1]), pozri jedľa (rod)
 • staršie alebo ľudovo: slovenský názov rodu Abies a rodu Pseudotsuga (=duglaska)[2][3][4], pozri jedľa (rod) a duglaska
 • ľudovo alebo zastarano: jedľa biela (Abies alba)[5][6]
 • zastarano: súhrnné označenie druhov smrek obyčajný (zastarano: jedľa červená; lat. Picea abies, zastarano: Pinus abies) a jedľa biela (lat. Abies alba, zastarano: Pinus picea)[7], pozri smrek obyčajný a jedľa biela
 • jedľové drevo
 • výrobok z jedľového dreva
 • (plastová) dyha podobná jedľovému drevu, pozri jedľa (dyha)

Poznámka upraviť

O zámene názvov Abies (jedľa) a Picea (smrek) vyskytujúcej sa do 19. storočia pozri vysvetlenie v článku smrek obyčajný.

Zdroje upraviť

 1. Pozri zdroje uvedené v článku jedľa (rod)
 2. František Jansa. Sadovníctvo; učebnica pre pol̕nohospodárske technické a majstrovské školy. [s.l.] : Slovenské vyd. pôdohospodárskej literatúry, 1962. 424 s. S. 141.
 3. Jedľa duglaska [online]. stolarskedrevo.sk, [cit. 2023-03-09]. Dostupné online.
 4. FRANK, M. Mesto Prešov dalo vyrúbať dve duglasky. Bez súhlasu, a ako smreky [1] (Citát: V skutočnosti však podľa odborníka ide o duglasku tisolistú - Pseudotsuga menziesii. Nie je to pôvodná slovenská drevina, ľudia ju často zvyknú nazývať jedľou.)
 5. jedľa. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 722.
 6. jedľa. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I A – J. Bratislava : Veda, 1991. 536 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0228-1. (Poznámka: V bode 2. je Linného názov Pinus picea nesprávne stotožnený so smrekom obyčajným, správne má byť Pinus picea = jedľa biela. Vysvetlenie pozri v článku smrek obyčajný.)
 7. jedla. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.