Jedlo je látka prijímaná živými organizmami. Je hlavným zdrojom energie, výživy pre zvieratá a ľudí. Bez jedla umrie človek od hladu.

Podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky sa vymedzujú základné pojmy, ktoré súvisia s výrobou potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov, s ich manipuláciou a uvádzaním do obehu. Výroba a uvádzanie potravín do obehu slúži na zabezpečovanie zdrojov výživy ľudí; výroba a uvádzanie do obehu tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov slúži na uspokojovanie požiadaviek niektorých skupín ľudí.

Základné pojmy:

 • Požívanie je jedenie, pitie, .
 • Výživa je komplex procesov, ktorými ľudský organizmus prijíma a zužitkúva látky nevyhnutné na úhradu nepretržitého energetického výdaja, na stavbu a obnovu tkanív a na zabezpečovanie jeho fyziologických funkcií.
 • Jedenie je priame perorálne prijímanie polotuhých a tuhých zložiek potravy.
 • Pitie je priame perorálne prijímanie tekutých zložiek potravy, najmä nápojov.
 • Žuvanie je mechanické rozmelňovanie potravy alebo tabaku v ústnej dutine.
 • Fajčenie je požívaniie tabakového dymu spojeného s dýchaním.
 • Šnupanie je požívanie upraveného tabaku na povrchu nosnej sliznice.
 • Výživové potreby sú potreby ľudského organizmu z hľadiska jeho výživy.
 • Biologické výživové potreby sú potreby ľudí z hľadiska ich biologickej existencie; sú to energetická, látková, hygienická a zmyslová potreba, pričom:
  • energetická potreba je množstvo viazanej energie, ktoré je potrebné dodať ľudskému organizmu v potrave,
  • látková spotreba je množstvo živín, ktoré treba dodať ľudskému organizmu v potrave,
  • hygienické potreby vyjadrujú potrebu hygienickej bezchybnosti zdravotnej neškodnosti výživových zdrojov,
  • výživové zdroje sú všetky potraviny určené na výživu ľudí; sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu,
  • zmyslové potreby vyjadrujú vzťah ľudí k určitej skupine vlastností výživových zdrojov, ale je ich chuť, vôňa, farba, konzistencia a pod.
 • Socioekonomické výživové potreby sú potreby, v ktorých sa prejavuje vzťah ľudí k takým vlastnostiam výživových zdrojov, ako je ich obľúbenosť, údržnosť, stupeň finalizácie, úprava, balenie a podobne.
 • Potraviny sú látky určené na to, aby ich ľudia požívali v nezmenenom, upravenom alebo spracovanom stave na výživové účely; sú hlavnou skupinou požívatín.
 • Potraviny, pochutiny a nápoje, okrem liekov, sú požívatiny, ktoré slúžia priamo alebo nepriamo, v prirodzenom stave alebo vo vhodnej úprave na výživu ľudí.
 • Pochutiny sú potraviny obsahujúce látky, ktoré pôsobia na sústavu nervovú, sekretorickú a aj na oblasť duševnú. Medzi typické pochutiny patria káva, čaj, kakao, korenie, aromatizujúce a chuťové látky a prípravky a aj vysokoalkoholické nápoje.
 • Nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80% vody a schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody; členia sa spravidla na nealkoholické a alkoholické. Medzi nápoje nepatrí mlieko.
 • Voda sa považuje za potravinu, ak sa používa ako jej zložka pri výrobe alebo ošetrovaní potravín, alebo ak sa uvádza do obehu v spotrebiteľskom balení.
 • Strava je zostava jedál a pokrmov na zabezpečovanie výživy ľudí.
 • Diétna strava je zostava jedál a pokrmov na zabezpečovanie výživy chorých ľudí a ľudí s osobitými výživovými potrebami.
 • Jedlo je zostava pokrmov požívaných v určitom čase.
 • Pokrm je upravená potravina na bezprostredné požívanie.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Jedlo
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jedlo
 •   Wikislovník ponúka heslo Jedlo