Josef Konrad

slovenský architekt

Josef Konrad (* 10. august 1899, Svätý Kríž nad Hronom, Slovensko – † 15. september 1974, Kingston upon Hull, Spojené kráľovstvo) bol slovenský architekt. Architektúru študoval na VUT v Brne, kde v roku 1924 absolvoval s titulom inžinier architekt. V rokoch 1924 - 1928 praxoval ako mladý architekt vo Francúzsku. Po svojom návrate si otvoril architektonickú kanceláriu v Bratislave, kde tvoril až do roku 1939. Potom pôsobil v Spojenom kráľovstve, pravdepodobne ako profesor na priemyselnej škole v Kingston upon Hull.

Josef Konrad
slovenský architekt
Narodenie10. august 1899
Svätý Kríž nad Hronom, Slovensko
Úmrtie15. september 1974 (75 rokov)
Kingston upon Hull, Spojené kráľovstvo

Architektúra

upraviť

Architekt Josef Konrad nebol typom odvážneho experimentátora, či priekopníka. Produkoval solídnu architektúru na vysokej estetickej úrovni v intenciách Loosovhomenej je viac". Idey bauhausovského funkcionalizmu, aplikoval dôsledne a s neustálym ohľadom na trvalé hodnoty architektúry. Konradova tvorba je vyrovnaná bez tradicionalistických medziobdobí rondokubizmu, či dekorativizmu ako u Šilingera a Balána. Formálne sa Konrad približuje k neskorým prácam Adolfa Loosa, ale aj puristickému výrazu sociálnej výstavby Jacobusa J. P. Ouda, či Ernsta Maya.

Jeho architektúra korešponduje najviac spomedzi slovenských realizácií s nemeckou obytnou architektúrou tohto typu na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Toto definovanie jeho architektúry asi najlepšie vystihuje charakter Konradovej tvorby, z ktorej cítiť uvedomelú snahu o spojenie nových konštrukčných, technických ale aj štýlových poznatkov s vlastnou konzervatívnou predstavou o dobrej solídnej architektúre. Pre Konradovu tvorbu je charakteristický pokojný elegantný výraz, s dôrazom na hladkú plochu fasády. Do nej sú, akoby vykrajované jednoduché okenné otvory, čo potláča tektonické pôsobenie objektu. Biela a jemné pastelové farby, biely lesklý kov, pásové okno, ako aj zdôraznenie horizontálnych línií, štýlovo určuje túto architektúru k puristickému funkcionalizmu, avšak bez príslovečnej funkcionalistickej vzdušnosti. Tá je však na Slovensku všeobecne ojedinelá. Pokiaľ to stavebné náklady dovoľovali, Konrad rád používal drahé ušľachtilé materiály, najmä mramor. V duchu už spomínaného snaženia však využíva aj nové materiály, ako guma, marboit, opaxit a podobne, ale aj progresívne technické vybavenie, ako klimatizáciu, likvidáciu odpadkov a ústredné vykurovanie. Medzi najznámejšie stavby architekta Josefa Konrada patrí najmä stavba Nemeckého veslárskeho klubu v Bratislave.

Výstavy

upraviť
 • Výstava bratislavských architektov SIA, Praha 1929
 • Medzinárodný zväz pre bývanie, Praha 1935

Realizácie a projekty

upraviť
 • Nemecký veslársky klub – Bratislava, Viedenská cesta 22, 1930 – 31
 • Mestská vila – Žilina, 1928
 • Nájomný bytový dom – Bratislava, Konventná 17, 1930
 • Obytný a obchodný dom – Bratislava, Obchodná 10, 1932 – 34
 • Grémium bratislavského obchodníctva – Bratislava, Gorkého 11, 1931 – 33
 • Nájomný dom magnezitového priemyslu – Bratislava, Gajova 9, 1937 – 38
 • Rodinný dom – Bratislava, Bradlianska 11, 1937

Literatúra

upraviť
 • MATÚŠ, Dulla; MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. ISBN 8071456845.
 • MATÚŠ, Dulla. Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok. Bratislava : Perfekt, 2007. ISBN 8080463662.
 • Kusý M. : Architektúra na Slovensku 1918-45. Vyd. SFVU, 1971
 • Moravčíková H. :Architekt Josef Konrad. Projekt 37 č.6/7, 1995
 • Foltyn, L. :Slovenská a Česká avantgarda 1918-1939. Vyd. Spolku architektov Slovenska, 1993

Externé odkazy

upraviť