Jozef Zelliger (* 21. október 1837, Senica – † 31. august 1886, Trnava) bol pedagóg a prekladateľ.

Jozef Zelliger
pedagóg, prekladateľ
Narodenie21. október 1837
Senica
Úmrtie31. august 1886 (48 rokov)
Trnava
  • otec František Zellinger
  • matka Terézia rod. Bendová
  • syn Alojz Zellenger , Viliam Zelliger

Životopis

upraviť

Študoval na gymnáziu v Skalici, Bratislave, v Nových Zámkoch, 1853 získal učiteľský diplom. Učiteľ na viacerých miestach, v roku 1869 – 1872 stredoškolský učiteľ na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, neskôr riaditeľ Kráľovského rímskokatolíckeho učiteľského ústavu v Trnave písal metodické príručky a učebnice: Praktický návod k písmom – čítaniu pre učiteľov a čakateľov učiteľstva (1871), Návod vyučovania zemepisu pre učiteľov (1874), Cvičenie umu a reči čili Názorné vyučovanie. Ďalej písal Abecedáre (šlabikáre, čítanky, počtovnice pre slovenské školy i učebnice maďarského jazyka a iných predmetov v maďarskom jazyku pre slovenské školy, celkom 27 príručiek a učebníc a desiatky pedagogických článkov v časopisoch. Autor okolo 35 učebníc a metodík vyučovacích predmetov pre ľudové školy. Neskôr sa takmer výlučne venoval maďarskej pedagogickej spisbe, vydávaniu maďarských učebníc pre ľudové školy, ale aj prekladom maďarských učebníc do slovenčiny. Publikačne činný, v odborných prácach a časopiseckých príspevkoch sa zameral na reformy v uhorskom školstve, prípravu učiteľov. Napísal aj osvetovo-výchovné príručky a články. V rokoch 1871 – 1872 popri učiteľskom pôsobení v Banskej Bystrici, súčasne aj pisár turčiansko-oravského školského inšpektorátu. Od roku 1875 člen výboru a účtovník Spolku svätého Vojtecha. Bol jedným z tých ktorí prispievali svojimi štúdiami, odbornými a informačnými článkami a správami do Radlinského pedagogického časopisu – Priateľ školy a literatúry. Bol to prvý pedagogický časopis, ktorý od roku 1859 sústredil okolo seba vynikajúcich slovenských pedagógov. Ich pričinením získal vysokú odbornú úroveň.

  • Stručná ústavoveda čili občanské práva a povinnosti občanov kráľovstva Uhorského, 1873
  • Zemepis koruny svätého Štefana čili kráľovstva uhorského, Skalica roku 1874
  • Návod k vyučovaniu zemepisu pre učiteľov, Skalica roku 1874
  • Metrické čili nové miery a váhy, Skalica roku 1875

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť