Juraj Hladký

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (* 7. august 1975, Piešťany) je slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, slovakista, slavista, vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, člen viacerých odborných kolégií a redakčných rád.[1][2]

Juraj Hladký
vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry
jazykovedec
Dielo
Známy vďakaOnomastika
Alma materUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vedecká hodnosťdocent, doktor filozofie
Osobné informácie
Narodenie7. august 1975 (46 rokov)
Piešťany, Československo

ŽivotopisUpraviť

Zaoberá sa výskumom vlastných mien, sociálnych nárečí a jazykovej kultúry. Zúčastňuje sa na projekte Hydronymia Europaea, ktorého cieľom je zdokumentovať a analyzovať názvy európskych riek a vodných objektov od najstarších čias po súčasnosť. V rámci neho je autorom alebo spoluautorom monografií o hydronymii z povodí Nitry, Dudváhu, Malého Dunaja a zo Žitného ostrova.[3]

Publikačne sa venuje aj trnavskému regiónu, osobitne leopoldovskej pevnosti a väznici.[4]

DieloUpraviť

Odborné monografieUpraviť

 • Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. Trnava: Pedagogická fakulta TU, 2004. 294 s. ISBN 80­‑8082­‑008­‑2
 • Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2011. 196 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑504­‑1
 • Hladký, Juraj – Pavlovič, Jozef – Pavlovičová, Kristína – Závodný, Andrej: Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 124 s. ISBN 978-80-8082-752-6
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Žitného ostrova. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis – Veda, 2015. 320 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑840­‑0
 • Beláková, Mária – Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis – Veda, 2018. 534 s. ISBN 978-80-568-0167-3

Populárno-náučné monografieUpraviť

 • Hladký, Juraj a kol.: Príbeh Leopoldova: História a súčasnosť pevnosti a väznice. Leopoldov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby, 2016. 102 s. ISBN 978­‑80­‑972409­‑3­‑6
 • Hladký, Juraj – Vondrovský, Ivo: Sta viator: Kapitoly z dejín Leopoldova. Zv. 1. Leopoldov: VM­‑print, 2017. 164 s. ISBN 978­‑80-972831-9-3
 • Hladký, Juraj: Sta viator. Zv. 2. Leopoldov: Mesto Leopoldov, 2016. 184 s. ISBN 978­‑80­‑972419­‑6­‑4
 • Hladký, Juraj – Jurčo, Martin: Čerenie času. Horné Zelenice 1244 – 2014. Horné Zelenice: Obec Horné Zelenice, 2014. 222 s. + 8 s. príloh.
 • Hladký, Juraj, a kol.: Samostatné slovenské väzenstvo. Bratislava: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2019. 158 s. ISBN 978­‑80­‑972856­‑3­-0

ReferencieUpraviť

 1. Juraj Hladký | Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU [online]. pdf.truni.sk, [cit. 2019-12-18]. Dostupné online.
 2. komisie [online]. www.juls.savba.sk, [cit. 2020-05-24]. Dostupné online.
 3. Juraj Hladký | Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU [online]. pdf.truni.sk, [cit. 2019-12-18]. Dostupné online.
 4. Meno Trnava pôvodne patrilo rieke tečúcej cez tŕnistý porast | Novinky z radnice [online]. nzr.trnava.sk, [cit. 2019-12-18]. Dostupné online.