Slovakistika (príslušná osoba je slovakista, slovakistka) je v širšom zmysle náuka o Slovákoch, Slovensku, slovenskej kultúre a v užšom zmysle vedný a študijný odbor, ktorý sa zaoberá slovenským jazykom a slovenskou literatúrou.

Začiatky slovakistiky siahajú do 18. stor., keď sa začal sústredený a systematický opis slovenského jazyka, slovenskej literatúry a slovenských dejín. Bol to zo začiatku komplexný vedný odbor, ktorý sa postupne diferencoval na slovenskú jazykovedu, literárnu vedu a históriu.

Prvé úvahy o pôvode slovenského jazyka vyslovil Matej Bel.

Literatúra

upraviť
  • Lenka Ďuranová: Lieber tot als elendig. Das Suizid-Motiv in der slowakischen Gegenwartsliteratur am Beispiel der Kurzprosa Dušan Mitanas. Marburg: Tectum 2010. ISBN 978-3-8288-2285-6.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.