Kôň (staršie aj: strojný kôň[1]); konská sila; podľa niektorých názorov: konský výkon[2], je zastaraná jednotka výkonu. Nie je súčasťou jednotiek SI. V praxi sa častejšie stretávame s jednotkou watt zo sústavy SI, jednotka kôň sa ešte (nesprávne) používa v súvislosti s automobilmi a motormi.

Značka

upraviť
 • slovenská: k (kôň); nesprávne resp. zastarano: KS (konská sila), ks (konská sila)
 • anglická (a často aj slovenská): HP (horse power), hp (horse power)
 • nemecká: PS (Pferdestärke)
 • polská: KM (koń mechaniczny)
 • španielska, talianska a portugalská: CV (caballo de vapor, cavallo vapore a cavalo de vapor)
 • francúzska: ch (cheval-vapeur)

Dejiny jednotky

upraviť

James Watt chcel predávať svoj parný stroj, potreboval preto jeho výkon prirovnať k niečomu čo by jeho kupujúcim bolo známe. Mal skúsenosti s poníkmi, odhadoval, že poník zdvihne 22 000 stôp-libier za minútu (Britská – imperiálna jednotka krútiaceho momentu). Výkon koňa odhadoval o 50% väčší, teda 33 000 stôp-libier. Túto prácu koncom 18. storočia pomenoval "horse power" (t. j. doslova: konská sila či konský výkon).

Existuje viacero druhov (t. j. definícií) koní. Najznámejšie sú dva druhy:

 • tzv. metrický (alebo kontinentálny/európsky) kôň (t. j. definícia bežná v kontinentálnej Európe), t. j. 735,5 W
 • tzv. mechanický (alebo anglický/imperiálny/americký) kôň (t. j. definícia bežná v anglosaských krajinách), t. j. 745,7 W

Tzv. metrický kôň

upraviť

Častejšie sa používa metrická (presnejšia) konská sila definovaná pôvodne v Nemecku koncom 19. storočia:

 

Tzv. mechanický kôň

upraviť

James Watt neprepočítaval svoju jednotku do sústavy SI, ktorá v tom období vlastne ani neexistovala. Vznikalo tu veľa nepresností, jednak pri hodnote 1 libry aj pri hodnote 1 stopy, ale hlavne pri neskorších prepočtoch do sústavy SI. Preto sa mechanický kôň používa menej. Platí však :

 
 • teda 1 kôň sa rovná 745,69987158227022 wattov
 • 1 kW = 1,359621617 k = 1,34102209 HP
 • 1 k = 0,986320071 HP = 0,73549875 kW
 • 1 HP = 1,013869665 k = 0,745699871 kW

Poznámky:

 • k tu znamená metrický kôň, HP tu znamená mechanický kôň
 • Údaje sa môžu líšiť v závislosti od toho, na koľko desatinných miest počítame

Referencie

upraviť
 1. konská sila. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok II E – M. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 380 s.
 2. Křivka, P., Růžička, J.: Odborný slovník anglicko-česko a česko-anglický Ekologie a ochrana životního prostředí, 1999 – v prílohe Tabulky a přehledy