KOZMOS (časopis)

KOZMOS je populárno-vedecký astronomický časopis, ktorý vydáva Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Prvé číslo vyšlo v marci 1970. Ako dvojmesačník začal časopis vychádzať pravidelne od októbra 1970.

V bývalom Česko-Slovensku patrí k najvýznamnejším časopisom popularizujúcim vedy o vesmíre. V roku 2023 vychádza už jeho 54. ročník. Jeho šéfredaktormi boli 1970 – 76 Martin Brezina (*1927, †1987), 1977 – 89 Tatiana Fabini (*1943, †1989), 1989 – 2021 Eugen Gindl (*1944, †2021). Od roku 2022 je jeho šéfredaktorom Michal Ač. Okrem aktuálnych noviniek zo všetkých oblastí astronómie informuje aj o činnosti hvezdární a astronomických kabinetov na Slovensku a prináša aj pozorovateľský servis.

Redakčná rada: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., Mgr. Ladislav Druga, doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., RNDr. Jozef Kováč, PhD., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Roman Nagy, PhD., Mgr. Anna Pribullová, PhD., RNDr. Theodor Pribulla, CSc., RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Ján Rybák, CSc.

Jej predsedom je: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Externé odkazyUpraviť