doc. RNDr. Karol Rečičár, CSc. (* 26. september 1909, Krompachy – † 21. október 1989, Košice) bol slovenský vysokoškolský pedagóg, matematik a publicista.

Karol Rečičár
slovenský vysokoškolský pedagóg, matematik a publicista
Narodenie26. september 1909
Krompachy
Úmrtie21. október 1989 (80 rokov)
Košice

Životopis

upraviť

Narodil sa 26. septembra 1909 v Krompachoch. Po maturite na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity matematiku a deskriptívnu geometriu, kde promoval v roku 1932. Po krátkom pôsobení na Maďarskom gymnáziu v Bratislave a po ukončení základnej vojenskej služby od roku 1934 pôsobí ako profesor matematiky a deskriptívnej geometrie na gymnáziách postupne v Nitre, Kežmarku, Košiciach, Banskej Bystrici, v Jure pri Bratislave a v roku 1945 sa opäť vracia na košické gymnázium. Po založení Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952 prechádza na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty. Na Vysokej škole technickej v Košiciach viedol výučbu deskriptívnej geometrie až do októbra 1974. V rokoch 19691970 bol vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Baníckej fakulte.

Pracoval v pedagogickej a vedeckej oblasti, presadzoval modernizačné snahy vo výučbe matematiky a deskriptívnej geometrie, pravidelne bol pedagogickým vedúcim ročníkov. V začiatkoch pomáhal budovať katedru materiálne i kádrovo. Zostavil ucelené učebné texty pre študentov. Vybudoval zbierku didaktických pomôcok pre deskriptívnu geometriu, je autorom viacerých skrípt z deskriptívnej geometrie. Aj za pôsobenia na VŠT spolupracoval s Ústavmi pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v Košiciach a Prešove a usiloval o zvýšenie úrovne učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie vo Východoslovenskom kraji. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť mu udelilo Ministerstvo školstva čestný titul Zaslúžilý učiteľ. V odbornovedeckej práci sa najskôr zaoberal cyklografickým zobrazením, potom sa venoval vektorovému premietaniu na princípe Fedorovovom a jeho aplikáciám v banskom meračstve a v geologickom prieskume. Z tejto problematiky viedol výskum na Baníckej fakulte VŠT a publikoval viaceré odborné práce. Zovšeobecnil vektorové premietanie na n-rozmerný euklidovský priestor a skúmal jeho aplikácie v banských technických disciplínach. Z uvedenej tematiky sa habilitoval v roku 1967 a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu: Vektorové zobrazovanie trojrozmerného priestoru a jeho aplikácie v baníctve a strojárstve.

Bol členom JČSMF od roku 1929 a ostal členom Jednoty aj v období rokov 1939 – 1945. Od pôsobenia v Košiciach, od roku 1945, bol členom a potom po viac rokov aj podpredsedom výboru pobočky JČSMF a JSMF v Košiciach. Od roku 1972 do roku 1978 bol členom a predsedom Revíznej komisie pri ÚV JSMF. Svoje lingvistické znalosti dával k dispozícii ako člen Terminologickej komisie pre matematiku pri ÚV JSMF. Je spoluautorom vydaných aj pripravovaných prác z matematickej terminológie. V r. 1975 Zaslúžilý člen JSMF. S publikačnou činnosťou úzko súvisí aj jeho činnosť v Edičnej rade teoretickej literatúry pri vydavateľstve Alfa v Bratislave. Niekoľko rokov bol edičným referentom pri VŠT v Košiciach. Za úspešnú činnosť na Baníckej fakulte dostal vyznamenanie prezidenta republiky Za pracovnú obetavosť. Zomrel náhle 21. októbra 1989 v Košiciach.

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
  • Regionálne osobnosti VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.