Katalýza (z gréckeho katálysis, rozpustenie) je spôsobenie (umožnenie) alebo urýchlenie chemickej reakcie katalyzátorom. Možno ju klasifikovať do dvoch skupín:

Opakom katalýzy je inhibícia, kedy dochádza k spomaleniu chemickej reakcie.