Kladivko (ucho)

Kladivko alebo maleus (po latinsky malleus) je jedna zo sluchových kostičiek.

Má zaoblenú hlavičku kladivka (caput mallei), ktorá je in situ uložená v nadbubienkovom zálive (resessus epitympanicus). Na zadnom obvode má nepravidelne sedlovitú kĺbovú plôšku pre nákovku (incus). Hlavička sa zužuje do krčka kladivka (collum), ktorý smeruje dovnútra od pars flaccida membrana tympani a prechádza zvisle nadol do pretiahnutej rukoväte kladivka (manubrium mallei). Rukoväť podmieňuje na bubienku kladivkový prúžok (stria mallearis) a na svojom konci sa nepatrným výbežkom ohýba navonok a pevne zrastá s bubienkom a podmieňuje pupeň bubienkovej blany (umbo membranae tympani). Pri krčku sa rozširuje a vysiela dva výbežky: bočný výbežok kladivka (processus lateralis), ktorý na bubienku spôsobuje prominentia mallearis a vpredu tenký dlhý predný výbežok kladivka (processus anterior), ktorý vniká do skalnobubienkovej štrbiny (fissura petrotympanica).