Nákovka (lat. incus) je jedna zo sluchových kostičiek.

a) bubienok
b) kladivko
c) nákovka
d) strmienok
e) stredné ucho

Pripomína tvarom nákovku alebo črenový zub s dvoma divergujúcimi koreňmi. Objemnejšie telo nákovky (corpus inducis) je zaoblené, vertikálne sploštené a podobne ako hlava kladivka (caput mallei) vyčnieva do nadbubienkového zálivu (recessus epitympanicus). Vpredu má sedlovitú kĺbovú plôšku, ktorá korešponduje s podobnou plôškou na kladivku. Smerom dozadu sa telo nákovky plynule zužuje do kónického výbežku - krátkeho ramena nákovky (crus breve inducis). Krátke rameno nákovky prebieha horizontálne vo fossa inducis a väzom sa upína na zadnú stenu bubienkovej dutiny - paries mastoideus cavi tympani. Druhý výbežok - dlhé rameno nákovky (crus longum inducis) - je tenký a smeruje takmer paralelne s rukoväťou kladivka (manubrium mallei) nadol a nepatrne dopredu. Na konci sa mediálne ohýba a končí sa malým hrbčekom nazývaným šošovkovitý výbežok (processus lenticularis), ktorý má okrúhlu rovnú kĺbovú plôšku pre strmienok.