Strmienok (lat. stapes) je jedna zo sluchových kostičiek.

a) bubienok
b) kladivko
c) nákovka
d) strmienok
e) stredné ucho

Má typickú podobu jazdeckého strmeňa. Má hlavičku strmienka (caput stapedis), od ktorej vybiehajú dve krátke, horizontálne uložené ramienka strmienka (crura stapedis); predné (crus anterius) a zadné, viac ohnuté (crus posterius). Obidve raminka sa končia v tenkej platničke - báze stmienka (basis stapedis), ktorá má obličkovitý tvar. Báza strmienka má horný okraj konvexný, dolný máličko konkávny alebo rovný. Zapadá do okienka predsiene (fenestra vestibuli), kde ho upevňuje poddajný prsteňovitý väz strmienka (ligamentum anulare stapedis). Otvor medzi obidvoma ramienkami strmienka je zvyškom z vývinového obdobia. Materiál hyoidného oblúka, z ktorého sa vyvíja stmienok, sa koncentruje okolo tepny strmienka (arteria stapedia), ktorá neskôr zaniká, ale otvor v stmienku sa zachová. Výnimočne môže tepna strmienka perzistovať. Otvor strmienka je za živa uzavretý membránou - blanou strmienka (=membránou strmienka; membrana stapedis), ktorá je často fenestrovaná.