Sluchové kostičky alebo kostičky stredného ucha (lat. ossicula auditus) sú tri kostičky – kladivko (malleus), nákovka (incus) a strmienok (stapes) – uložené sú v dutine stredného ucha v bubienkovej dutine (cavum tympani). Sú napojené na bubienok a sú derivátmi čeľustného a jazylkového žiabrového oblúka. Kladivko a nákovka patria k mandibulárnemu, strmienok k hyoidnému oblúku. Reťaz týchto kostičiek prenáša zvuk od bubienka do vnútorného ucha – platnička strmienka sa dotýka oválneho okienka vo vnútornom uchu.

a) bubienok
b) kladivko
c) nákovka
d) strmienok
e) stredné ucho