Klinec

kovový výrobok na spájanie súčastí z mäkkého materiálu
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Klinec pozri Klinec (rozlišovacia stránka).

Klinec je kovový výrobok na jednoduché a rýchle spájanie súčastí z mäkkého materiálu (dreva, kože, papiera, plastu atď.). Využíva sa pružnosť spájaného materiálu, ktorá udržiava zatlčený klinec v diere.

Stavebné klince
Klinec môže byť zatlčený kladivom do materálu akým je drevo.

Klinec sa skladá z drieku (prierezu kruhového, štvorhranného, trojhranného a pod.), ktorý je valcovitý, ihlanovitý alebo hranolovitý. klinec má na jednom konci hrot alebo klin a na druhom hlavu (prírubové rozšírenie). Existujú však aj tupé klince, resp. klince bez hlavy. Niekedy sú klince špirálovito skrútené (do skrutkovice), alebo s vytvorenými zárezmi, hrotmi a pod.

Zásadným rozdielom oproti inému spojovaciemu materiálu je, že klinec sa zatĺka, čiže úderom na rozšírenú časť sa postupne ostrou časťou zabodáva do spájaného materiálu. Na zatĺkanie sa používa kladivo, alebo elektrické resp. pneumatické náradie - klincovačka, spinkovačka, nastreľovačka. Klincové spojenie je nerozoberateľné (ťažko rozoberateľné). Klince sa vyrábajú z ocele, medi, mosadze, hliníka, antikora a pod. Vyrábajú sa z drôtu : kovaním a lisovaním. Používajú sa hlavne v truhlárstve, stavebníctve, nábytkárskom priemysle, podkovárstve (upevnenie podkovy na kopyto), v železničnej doprave - pripevnenie koľajníc, v zdravotníctve na fixáciu kostí a pod.

Symbolika upraviť

Severské národy vo viacerých archaických predstavách o vesmíre spájali tento predmet s Polárkou ako vesmírnou osou, okolo ktorej sa otáča nebeská kupola.

V centrálnej Afrike sa našli početné drevené figúrky v tvare ľudskej postavy nastoknuté na klince (klincové fetiše). Podľa afrických povier v takejto figúrke prebýva nadprirodzená bytosť a rituálne zatlčenie klinca jej malo pripomenúť povinnosť ochraňovať a poskytovať pomoc, ako aj odháňať zlé úmysly. Klinec je znakom, že bytosť ukrytá v idole sa skutočne venuje prosiacemu človeku.

V strednej Európe sa na znak prítomnosti alebo návštevy cudzinca tradične pribíjali klince do veľkých stromov alebo do drevených figúrok.

V kresťanskej symbolike klinec pripomína ukrižovaného Ježiša Krista. Symbol klinca používa napr. Arma Christi, nachádza sa v erbe viacerých obcí napr. Drahovce, v paškále je zapichnutých päť klincov, v liturgickom odeve (pálium) sú zapichnuté tri klince a pod. Vo všeobecnosti je klinec kresťanským symbolom martýrstva.

Zlatým klincom sa ukončovali stavby (posledný zatlčený klinec). V prenesenom význame „zlatý klinec“ je vyvrcholenie, ukončenie, najdôležitejšia časť činnosti.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o klinec.
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému klinec.