Kmeň

rozlišovacia stránka

Kmeň môže byť:

  • v etnografii: národnostne príbuzné spoločenstvo, pozri kmeň (etnografia)
  • v biológii:
    • taxonomická jednotka (lat. phylum), pozri kmeň (taxonómia)
    • v genetike a mikrobiológii: súbor príbuzných jedincov (angl. strain), pozri kmeň (genetika)
    • v botanike: drevnatá, spravidla nerozvetvená stonka dreviny, pozri kmeň (stonka)
  • v jazykovede: časť slova, ku ktorej sa pripájajú gramatické morfémy, pozri kmeň (jazykoveda)
  • u skautov: lokálna skupina skautov, spravidla 25 – 125 členov, pozri kmeň (skauting)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.