Kniha Tobiáš[pozn 1] alebo Tobiáš[pozn 2] (skratka Tob) je názov deuterokánonickej knihy Starého zákona, ktorej hlavnou postavou je Tobiáš (Tóbit). Protestanti túto knihu zaraďujú medzi apokryfy. V Biblii je zaradená medzi dejepisné knihy.

Vznikla okolo roku 200 pred Kr. v Palestíne, Egypte a Sýrii. Heriban uvádza, že bola napísaná (pravdepodobne) v babylonskej muslimskej diaspóre alebo v Palestíne.[1] Grécky text sa zachoval vo viacerých verziách. Sú známe dve verzie textu: kratšia podľa Vatikánskeho a Alexandrijského kódexu a dlhšia podľa Sinajského kódexu.

Kniha Tobiáš je akoby poučná rozprávka, podobná románu, týkajúca sa niečoho, čo sa stalo počas exilu, keď Židia nemohli vyznávať vieru. Poukazuje na cnosti Židov. Používajú sa motívy zo Starého zákona (napr. z knihy Genezis) aj mimobiblické motívy. U židov sa príbeh považuje za ukážku, ako sa má v núdzi (exile a pod. ) zotrvať pri Božích prikázaniach.

Je to príbeh staršieho a mladšieho Tobiáša. Vo Vulgáte sa pre otca aj syna používalo meno Tobiáš, v prekladoch do moderných jazykov sa otec označuje menom Tóbi a syn menom Tobiáš. Otec Tóbi (Tobiáš - v niektorých prekladoch vystupuje pod menom Tobi, syn vždy pod menom Tobiáš) žijúci v exile v Ninive ostáva verný zákonu (prikázaniam Boha) napriek babylonskému zákazu. V mladosti Tóbi zásoboval kráľovský dvor potravinami, získal relatívne veľký majetok a peniaze uložil u svojho známeho. Neskôr upadol do nemilosti a nesmel cestovať. Keď oslepne, nerepce. Poslal svojho syna Tobiáša, aby vybral uložené peniaze.

Sprievodcom Tobiáša na ceste je archanjel Rafael. Ten mu pri rieke Tigris nakáže chytiť rybu, vybrať z nej pečeň, srdce a žlč a vziať to so sebou. Cestou sa zastavili u otcovho brata. Otcov brat má dcéru Sáru. Tá je prekliata - každého, kto si ju vezme za ženu, zabije démon Asmodej. Bola už sedemkrát vydatá, ale vždy ešte pred svadobnou nocou ovdovela. Rafael radil Tobiášovi, aby si ju zobral za ženu, lebo je z jeho príbuzenstva a právom mu patrí. Tobiáš si ju vezme a Asmodeja vyženie dymom zo srdca a pečene z ryby. Svadobná hostina trvala dva týždne. (Vtedy zvykla svadba trvať týždeň.) Tobiáš sa nemohol za ten čas vzdialiť z domu svojho svokra, preto prosil Rafaela, aby išiel vyzdvihnúť peniaze. Keď sa vrátili domov, Tobiáš mladší potrel oči otcovi žlčou z ryby a on znovu uvidel. Po smrti rodičov sa Tobiáš presťahoval k svojmu svokrovi do médskych Ekbatanách a dopočul sa radostnú správu o zničení mesta Ninive médskym kráľom Kyaxaresom.

Poznámky

upraviť
  1. Názov Kniha Tobiáš je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Tob.
  2. Názov Tobiáš je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Tob.

Referencie

upraviť
  1. Tobiáš [Kniha]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 1026 – 1027.

Literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť