Koeficient špicatosti

Koeficient špicatosti[1] (iné názvy: koeficient strmosti, exces, exces rozdelenia (náhodnej premennej), koeficient excesu, zahrotenosť, zvyšok) je charakteristika rozdelenia náhodnej veličiny. Porovnáva dané rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej veličiny s normálnym rozdelením. Zvykne sa označovať .[2]

Definícia Upraviť

Nech   je ľubovoľná náhodná premenná a nech jej stredná hodnota je   a disperzia je  . Potom koeficient špicatosti je definovaný nasledovným podielom:[3]

 

Pričom   označuje štvrtý centrálny moment náhodnej premennej  .

Vlastnosti Upraviť

Je zrejmé, že môžu nastať tri prípady, a to:

  •  ; kladný koeficient špicatosti hovorí, že dané rozdelenie pravdepodobnosti je špicatejšie ako normálne rozdelenie.
  •  ; v tomto prípade nastáva opačný prípad ako pri kladnej hodnote koeficientu špicatosti, teda dané rozdelenie pravdepodobnosti je plochšie ako normálne rozdelenie.

Výberový koeficient špicatosti Upraviť

Výberový koeficient špicatosti je definovaný nasledovným vzťahom:

 ,

kde   je výberový premier,   je výberový rozptyl a   je štvrtý výberový centrálny moment náhodnej premennej.

Poznámky Upraviť

  • ^ Toto je klasický názov pre túto charakteristiku rozdelenia, no v poslednom čase ho niektorí odborníci označujú ako nie úplne vhodný či výstižný.[1]
  • ^ V niektorej literatúre sa zvykne používať aj označenie   alebo  .
  • ^ Namiesto takto definovanej charakteristiky sa v niektorých prípadoch definuje táto charakteristika nasledovne:[2]:

 

Teda:

 

Zdroj a referencie Upraviť

  • POTOCKÝ, Rastislav, kolektív Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Bratislava : Vydavateľstvo Alfa, 1991. ISBN 80-05-00524-5. Kapitola Náhodné premenné, s. 388.
  • PACÁKOVÁ, Viera. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8. Kapitola Základné pojmy teórie pravdepodobnosti, s. 261.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Koeficient špičatosti na českej Wikipédii.
  1. ZVÁRA, Karel; ŠTĚPÁN, Josef. Pravděpodobnost a matematická statistika. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. ISBN 80-2240736-4. Kapitola Další charakteristiky, s. 230. (čeština)
  2. LAMOŠ, František; POTOCKÝ, Rastislav. Pravdepodobnosť a matematická štatistika - Štatistické analýzy. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 1998. ISBN 80-223-1262-2. Kapitola Náhodné premenné a náhodné vektory; Viacrozmerné rozdelenie, s. 344 strán.