Komoditná burza alebo tovarová burza (angl. commodity exchange) je burza, na ktorej sa obchoduje s komoditami, a často aj s komoditnými derivátmi, podľa platných pravidiel a burzových predpisov.

Definícia podľa slovenského práva

upraviť

Podľa Zákona o komoditnej burze (zák. č. 92/2008 Z.z.) platí okrem iného:

§2 (1) Komoditná burza je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá organizuje komoditné obchody, zabezpečuje s tým súvisiace činnosti na základe povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy podľa tohto zákona.

Organizovanie komoditného obchodu je: organizovanie dopytu a ponuky s komoditami a komoditnými derivátmi na určenom mieste a v určenom čase.

Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb.

Komoditný obchod je burzový komoditný obchod a termínový obchod:

  • Burzový komoditný obchod je:
    • a) kúpa a predaj komodít a komoditných derivátov na komoditnej burze na burzovom zhromaždení alebo mimo komoditnej burzy za podmienok určených týmto zákonom, stanovami komoditnej burzy a burzovými pravidlami, ak je cena z tohto obchodu zaznamenaná príslušným orgánom komoditnej burzy,
    • b) pomocný obchod uzavieraný na komoditnej burze, ktorý súvisí s komoditami, najmä poistná zmluva, zmluva o uskladnení, zmluva o preprave vecí a zasielateľská zmluva.
  • Termínový obchod je obchod, pri ktorom medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy uplynie lehota určená burzovými pravidlami a končí sa fyzickou dodávkou.

Delenie

upraviť

Najväčší komoditné burzy

upraviť
Burza Krajina Obrat za mesiac ($M)
CME Group USA 19[1]
Tokyo Commodity Exchange Japonsko -
NYSE Euronext USA -
Dalian Commodity Exchange Čína -
Multi Commodity Exchange India -
Intercontinental Exchange USA, Kanada, Čína, UK -
Africa Mercantile Exchange Keňa, Afrika -

Referencie

upraviť

Pozri aj

upraviť