Korytina

potok v okrese Námestovo

Korytina je potok na hornej Orave[1], v západnej časti okresu Námestovo. Je to ľavostranný prítok Juríkovho potoka, meria 2,2 km a je tokom V. rádu.

Korytina
potok
Zdrojnica Úšust, Oravské Beskydy
Ústie Juríkov potok, Zákamenné
Dĺžka 2,2 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-32-03-031
Číslo recipienta 4-32-03-1715
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Tečie v Oravských Beskydách, v geomorfologickom podcelku Ošust[2], kde pramení na južnom svahu vrchu Úšust (1 155,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 020 m n. m., na katastrálnom území obce Zákamenné.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie sprvu smerom na juhovýchod, zľava priberá prítok z juhovýchodného svahu Úšustu a pokračuje severojužným smerom. Zľava ďalej priberá prítok z juhovýchodného úpätia Úšustu, sprava prítok z JJV úpätia Úšustu a mení smer toku na JJV. Z ľavej strany potom priberá prítok vznikajúci západne od Koválovho vrchu (960,6 m n. m.) a následne z tej istej strany aj svoj najdlhší prítok, Breznický potok. Odtiaľ už tečie k ústiu smerom na juh a na styku Oravských Beskýd s Podbeskydskou vrchovinou sa VSV od chaty Kohútik, na katastrálnom území obce Zákamenné, vlieva v nadmorskej výške približne 764 m n. m. do Juríkovho potoka.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-03]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-03]. Dostupné online.