Krížový kĺb[1][2][3][4] (iné názvy: kardanový kĺb[1][2][3][5], kardan[6], univerzálny kĺb[3], staršie alebo ľudovo: Cardanov kĺb[7][8], ľudovo Kardanov kĺb[9], ľudovo kardán[10]) je kĺbové spojenie umožňujúce prenos krútiaceho momentu medzi dvoma rôznobežnými hriadeľmi (zvierajú uhol maximálne 90°).[1]

Krížový kĺb - osi medzikusu sa pretínajú.

Uhol vychýlenia medzi spojenými hriadeľmi sa môže počas rotácie, t.j. prenosu krútiaceho momentu, meniť.

Kombinácia (zvyčajne dvoch) krížových kĺbov, vzájomne pootočených o 90°, medzi ktoré je vložený medzikus sa nazýva kardanový hriadeľ. Kardanový hriadeľ homokineticky prenáša krútiaci moment z hnacieho hriadeľa na hnaný hriadeľ.

Na rozdiel od homokinetických kĺbov, t.j. kĺbov s konštantnou rýchlosťou otáčania, samostatný krížový kĺb neprenáša uhlovú rýchlosť rovnomerne.

Nerovnomerný prenos rotácie

upraviť
 
Vstupný hriadeľ sa točí rovnomerne. Vodorovná os znázorňuje okamžité pootočenie hnacieho hriadeľa. Zvislá os znázorňuje okamžitý prevodový pomer medzi hnaným a hnacím hriadeľom v závislosti od vzájomného uhlu zalomenia hriadeľov (beta) a uhlu pootočenia hnacieho hriadeľa (gama).

Hnací aj hnaný hriadeľ sa v priemere otáčajú rovnakou uhlovou rýchlosťou. Počas jednej rovnomernej otáčky hnacieho hriadeľa sa rýchlosť pohybu hnaného hriadeľa mení - dvakrát je rýchlejší a dvakrát je pomalší ako hnací hriadeľ. Rozdiel okamžitej rýchlosti je tým väčší, čím väčší je vzájomný uhol zalomenia hriadeľov.[11] Pri malých uhloch zalomenia hriadeľov je okamžitý rozdiel uhlovej rýchlosti hnacieho a hnaného hriadeľa zanedbateľný.

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kreuzgelenk na nemeckej Wikipédii.

Ďalšie zdroje

upraviť
 1. a b c kardanový kĺb. In: Encyclopaedia Beliana 8
 2. a b Nemecko-slovenský technický slovník 1. Diel A-L. Bratislava: Alfa. 1993, S. 512
 3. a b c Anglicko-slovenský technický slovník 2. diel. Bratislava: Alfa. 1993. S. 617
 4. Vyhláška č. 116/1997 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1997-03-17, [cit. 2021-07-27]. Dostupné online. §57 (2)
 5. Vyhláška č. 355/2011 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2011-10-10, [cit. 2021-07-27]. Dostupné online. Príloha č. 4a k vyhláške č. 578/2006 Z. z. bod 2.2.2
 6. kardanový kĺb. In: Malá slovenská encyklopédia 1993, S. 327
 7. kardan. In: IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M. et al. Slovník cudzích slov A/Z 1979, S. 440
 8. Dušan JEDINÁK: K výročiam významných matematikov (v školskom roku 2016/2017) Topoľčany 2016 [1]
 9. [2]
 10. [3]
 11. Teória kardanu - Geschrieben von gerd_. Kardan Theorie [online]. powerboxer.de, 2009-11-02, [cit. 2021-07-27]. Dostupné online. (po nemecky)