Kritický realizmus (umenie)

Kritický realizmus je umelecký, najmä maliarsky a literárny, smer 19. a 20. storočia, forma realizmu, v ktorej sa umelec zameriava spoločenského človeka v jeho konkrétnej podobe a súvislostiach.

Kritický realizmus v literatúre

upraviť

Je to literárny smer, v ktorom sa autori zameriavajú na nedostatky spoločnosti. Kritika spoločnosti je postavená na materiálnych hodnotách, pretože spoločnosť hodnotí človeka nie podľa charakteru, ale podľa majetku. Zároveň sa kritika obracia nepriamo aj proti ľuďom, pretože aby boli úspešní, kradnú, podvádzajú, vraždia. V tejto fáze realizmu je však z ich konania vinná spoločnosť.

Do popredia sa dostáva próza, v 19. storočí najmä román. Táto vlna je značne kritická. Odmieta sentimentálno-idylickú literatúru. Do literatúry značne zasahuje ľudová slovesnosť a zobrazuje život najnižších spoločenských vrstiev. Využívajú karikatúru a satiru, často sa vyskytujú citové drámy, ktoré vychádzajú z nenaplnených túžob a nesplnených očakávaní.

Pozri aj

upraviť