Kruhový pohyb

rozlišovacia stránka

Kruhový pohyb môže byť:

 • všeobecne: pohyb v tvare kružnice, pozri pohyb a kružnica
 • v mechanike:
  • pohyb (hmotného) bodu po kružnici, pozri pohyb po kružnici
  • zriedkavo:
   • rovnomerný pohyb (hmotného) bodu po kružnici, pozri pod pohyb po kružnici
   • pravouhlé premietnutie rovnomerného pohybu (hmotného) bodu na rovinu alebo priamku
  • pohyb telesa (resp. sústavy hmotných bodov) ako celku po kružnici, t.j. posuvný pohyb telesa, pri ktorom sa všetky body telesa pohybujú po rovnakých kružniciach, pozri pod posuvný pohyb
  • pohyb (hmotného) bodu po kružnici alebo pohyb telesa (resp. sústavy hmotných bodov) ako celku po kružnici
 • v jazykovede: pohyb, ktorého východisko je zhodné s jeho cieľom (ako druh opisu reality slovesami), ang. round motion, two-way motion, pozri kruhový pohyb (jazykoveda)

ZdrojeUpraviť

 • kruhový pohyb. In: Technický slovník naučný 4 K – L. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 245.
 • Kreisbewegung. In: LUEGER, Otto. Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 5. Stuttgart, Leipzig, 1907., s. 686.dostupné online
 • JINDRA, Jan. Části strojů a mechanizmy (Studijní obor: Dopravní prostředky) [online]. VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, 2011, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online. s. 63
 • Kreisbewegung. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 • POKORNÝ, Jan. Lingvistická antropologie (jazyk, mysl a kultura). Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2843-8. S. 267.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.