Kulisový mechanizmus

Kulisový mechanizmus
Základným znakom kulisových mechanizmov je hranolovité vodiace telesokulisa, v ktorej je posuvne vedený štvorhrankameň. Týmto mechanizmom sa podobne ako kľukovým mení otáčavý pohyb na posuvný.
Výhodou kulisových mechanizmov je ich jednoduchosť. Pohyb šmýkadla (pomocnej kulisy) je rovnomernejší ako pri zariadeniach poháňaných kľukovým mechanizmom. Rýchlosť šmýkadla pri zdvihu naprázdno (napr. pohyb nástroja z rezu) je väčšia ako rýchlosť pracovného zdvihu (nástroj do rezu), dĺžka zdvihu šmýkadla je ľahko nastaviteľná a meniteľná.
Nevýhodou kulisových mechanizmov je obmedzené použitie na prenos sil, lebo opotrebeniemechanické straty sú podstatne vyššie ako pri kľukových mechanizmoch.
Kulisové mechanizmy sú odvodené zo štvorčlenného mechanizmu. Vznikajú zo štruktúry členov, ak sa stane rámom niektorý z členov 2 alebo 3. Podľa toho, ktorý z nich bude rámom, rozlišujeme dva typy:

  • rámom je dlhší člen 1, člen 2 je kľuka, člen 4 vahadlo, prislúchajú mu teda dva určité úvraty
  • rámom je kratší člen 2, člen 1, 3 sú kľukami.
Schematická animácia jednoduchého kulisového mechanizmu

Podľa konštrukčného a funkčného vyhotovenia rozlišujeme kulisové mechanizmy posuvné, výkyvnéotáčavé. Kulisové mechanizmy sú hlavným pohybovým mechanizmom vodorovných obrážačiek, pri ktorých zabezpečujú pohyb nástroja do rezu a z rezu.

Zdroj upraviť

Heller, J. - Huška, Z.:Časti strojov II, SNTL Praha 1986.