Ladislav Deák

slovenský historik

PhDr. Ladislav Deák, DrSc. (* 13. január 1931, Markovce – † 15. november 2011, Bratislava) bol slovenský historik, odborník na dejiny strednej Európy a Balkánu v medzivojnovom období.

DieloUpraviť

  • Európa na prelome-roky 1932 – 1933 (v spoluautorstve s Valeriánom Bystrickým 1973)
  • Zápas o strednú Európu 1933 – 1939 (1986)
  • Politický profil Jánoša Esterházyho (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo vyd. Kubko Goral 1995)
  • Súčasníci o Trianone ed. Ladislav Deák (Kubko Goral Brat. 1996)
  • Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty zv. I., II. (Matica slovenská Martin 2003)