Leštinský potok je potok na dolnej Orave, preteká územím okresu Dolný Kubín.[1] Je to pravostranný prítok Jasenovského potoka a meria 8,9 km.

Leštinský potok
potok
Zdrojnica Chočské vrchy
Ústie Jasenovský potok
Dĺžka 8,9 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-04-055
Číslo recipienta 4-21-04-8463
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Tok potoka upraviť

Pramení na severnom okraji Chočských vrchov, v podcelku Sielnické vrchy[2], na severovýchodnom svahu Ostrého (1 104,9 m n. m.) v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku na sever, pričom vstupuje do Oravskej vrchoviny, do podcelku Podchočská brázda, sprava priberá prítok zo severného úpätia Ostrého vrchu (923,3 m n. m.) a stáča sa na západ. Zľava ďalej priberá krátky prítok z lokality Jačmeniská, preteká okrajom obce Osádka, kde najprv zľava priberá krátky prítok spod kóty 799,3 m a prítok zo západného svahu Ostrého, za obcou potom pravostranný prítok z oblasti Malých lánov a ľavostranný spod sedla Vrchvarta (820 m n. m.). Ďalej priberá dva krátke prítoky z oblasti Kňazovej sprava, krátky prítok z lokality Uhlisko zľava a západoseverozápadným smerom pokračuje cez obec Leštiny.

V obci priberá ľavostranný prítok zo severného úpätia Holice (1 085,9 m n. m.), prítoky z oblasti Zákľuk a spod Ostrej skaly (813,5 m n. m.) sprava a za obcou sa stáča juhozápadným smerom. Zľava následne priberá krátky prítok z lokality Bratikovec a významný prítok zo severných svahov Veľkého Choča (1 611,0 m n. m.) a ďalej tečie opäť západným smerom. Zľava priberá krátky prítok (531,2 m n. m.) z oblasti Pod Bukovinou a preteká obcou Vyšný Kubín. Tu ešte priberá pravostranný prítok spod Tupej skaly a zľava prítok zo severného svahu Vŕšku (762,8 m n. m.), na hornom toku s vodopádom. Napokon sa stáča na severozápad a na okraji tejto obce sa v nadmorskej výške cca 508 m n. m. vlieva do Jasenovského potoka.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-22]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-22]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.