Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (skr. LF TU) je jednou zo štyroch fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta

Základné informácie
Anglický názovFaculty of Forestry
PolohaZvolen, Slovensko
Typverejná škola
Rok založenia1952
Vedenie
Dekanprof. Ing. Marek Fabrika, PhD.
Štatistické údaje
Počet katedier8
Kontaktné údaje
Súradnice48°34′20″S 19°07′07″V / 48,572193°S 19,118495°V / 48.572193; 19.118495Súradnice: 48°34′20″S 19°07′07″V / 48,572193°S 19,118495°V / 48.572193; 19.118495
AdresaUl. T. G. Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Telefón+421 45 5206 201
E-maildlf@tuzvo.sk
Weblf.tuzvo.sk

História

upraviť

Vo Zvolene fakulta sídli od roku 1952. Je pokračovateľkou novodobého lesníckeho vysokoškolského vzdelávania, ktorého vznik sa spája so zriadením Lesníckeho ústavu na Vyššej odbornej baníckej škole – akadémii v Banskej Štiavnici v roku 1807.[1]

V súčasnosti má Lesnícka fakulta jedinečné postavenie v systéme slovenského vysokoškolského vzdelávania. Ako jediná poskytuje bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy so zameraním na lesníctvo a aplikovanú zoológiu a poľovníctvo. Rozvíja vedecký výskum s ohlasmi na medzinárodnej úrovni. Dôraz kladie aj na aplikáciu jeho výsledkov v lesníckej hospodárskej praxi.[2] V rôznych formách a stupňoch štúdia každoročne na fakulte študuje okolo 1 000 študentov.[3] V správach nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa Lesnícka fakulta pravidelne vyskytuje na popredných miestach rebríčka hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.[4] Fakulta má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu s akademickými a vedeckými inštitúciami na všetkých obývaných kontinentoch.[5] Študentom okrem kvalitného vzdelania dáva tiež široké možnosti pre záujmovú činnosť: známy je folklórny súbor Poľana[6] a krúžky – trubačský, kynologický, poľovnícky a ďalšie. K známym študentským tradíciám patrí svätohubertovská omša, vešanie buly a každoročné stavanie májov.

Štruktúra fakulty

upraviť

Exekutívu Lesníckej fakulty tvorí jej vedenie, ktoré sa skladá z dekana, troch prodekanov a tajomníčky. Samosprávnym orgánom je Akademický senát Lesníckej fakulty. Ďalšími orgánmi fakulty sú kolégium dekana a vedecká rada. Fakulta má sedem katedier:[5]

 • Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
 • Katedra fytológie
 • Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
 • Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
 • Katedra ochrany lesa a poľovníctva
 • Katedra pestovania lesa
 • Katedra prírodného prostredia

Medzi významné pracoviská fakulty patrí Vysokoškolský lesnícky podnik, Arborétum Borová hora a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.

Rozvoj fakulty

upraviť

Rozvoj lesníckej fakulty sa v posledných rokoch realizuje najmä zo zdrojov projektov zo štrukturálnych fondov . Tieto projekty zamerané najmä na budovanie centier excelentnosti rozhodujúcou mierou prispeli k rozvoju vedecko-výskumnej infraštruktúry LF v nedávnom období. Fluorescenčný mikroskop, atómový silový mikroskop, röntgenový analyzátor, širokopásmový spektrofotometer, mastercykler, laminárny flowbox, autokláv – toto sú len niektoré z prístrojov, ktoré boli zakúpené zo štrukturálnych fondov za účelom modernizácie prístrojového vybavenia fakulty a riešenia aktuálnych problémov výskumu. Vznikli viaceré unikátne laboratória a pracoviská medzinárodného významu. K nim je potrebné určite zaradiť „virtuálnu jaskyňu“. Ide o unikátne riešenie v oblasti modelovania virtuálnej reality lesa v procese výučby.[7] Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ boli použité tiež k technickému zhodnoteniu a modernizácii existujúcich priestorov posluchární, laboratórií a konferenčnej miestnosti fakulty. Výučbové priestory fakulty sú vybavené modernou didaktickou technikou.

Referencie

upraviť
 1. Scheer, Ľ. a kol., 2012. Lesnícka fakulta 2007 – 2012. Universitas Technica in Zvolen. ISBN 978–80–228–2376–0, s. 109–125.
 2. Kmeť, J., Pichler, V., 2012. Vedecký výskum na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Záruka excelentnosti v základnom a aplikovanom výskume. Vydavateľ: Lesnícka fakulta TU vo Zvolene. ISBN 978–80–228–2391–3, 27 s.
 3. Pichler, V., Mesingerová, V., 2013. Vysokoškolské štúdium ne Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 2014/2015. Vydavateľstvo TU vo Zvolene. 20 s.
 4. . Dostupné online.
 5. a b Oficiálne stránky Lesníckej fakulty TU vo Zvolene
 6. Vitajte na stránke folklórneho súboru Poľana [online]. Folklórny súbor Poľana, 2012-00-0, [cit. 2013-11-20]. Dostupné online.
 7. . Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť