Letecká bomba je druh leteckej munície dopravovaný do priestoru cieľa lietadlom a na cieľ zhadzovaný voľným pádom po odhodení z lietadla.

5 tonová britská bomba Tall Boy, používaná cez druhú svetovú vojnu

Letecké bomby patria k najúčinnejším bojovým prostriedkom vôbec. Sú určené pre ničenie všetkých druhov pozemných a námorných cieľov, od cieľov bodových až po ciele veľkorozmerné, od živej sily až po zodolnené železobetónové objekty, opevnenia, i ciele ukryté pod zemským povrchom či pod vodnou hladinou. Okrem úloh priameho ničenia môžu letecké bomby plniť aj mnoho iných úloh spojených s bojovou činnosťou. Veľkému množstvu úloh zodpovedá aj veľké množstvo druhov a typov leteckých bômb. Najmenšie letecké bomby majú hmotnosť menej než jeden kilogram, hmotnosť najväčších leteckých bômb presahuje desať ton.

Letecké bomby sa na bombardovacom lietadle umiestňujú do osobitného konštrukčného prvku - bombovnice - čo je priestor v trupe alebo v krídle lietadla, vybavený zariadeniami pre zavesenie a odhodenie leteckej bomby a zariadeniami na odistenie leteckých bombových zapaľovačov a vybavený dverami. Druhou možnosťou je zavesenie leteckej bomby pod krídlo alebo pod trup lietadla na bombový závesník. Bombový závesník tiež obsahuje zariadenie pre zavesenie a odhodenie leteckej bomby a zariadenie pre odistenie leteckého bombového zapaľovača. Bomby menšej hmotnosti sa môžu na krídlo alebo trup zavesiť aj prostredníctvom mnohozámkového nosníku - je to nosník, na ktorom je niekoľko zariadení pre zavesenie leteckých bômb. Tak je možné lepšie využiť nosnosť lietadla.

Letecká bomba má približne kvapkovitý alebo valcovitý tvar a na konci trupu je vybavená pevnými aerodynamickými stabilizátormi. Skutočný tvar leteckej bomby je u každého typu odlišný a je daný jej určením a spôsobom umiestnenia na lietadlo.

Moderné letecké bomby môžu byť vybavené prostriedkami pre zvýšenie rýchlosti leteckej bomby (napríklad raketovým motorom), prostriedkami pre riadenie vztlaku a aerodynamického odporu (napríklad krídla a brzdiace zariadenia) a prostriedkami pre korekciu dráhy letu k cieľu (rôzne druhy riadiacich systémov a kormidiel).

Rozdelenie leteckých bômb

upraviť
 
Explózia leteckej bomby zvrhnutej na lietadlovú loď USS Enterprise japonským lietadlom

Letecké bomby sa delia rovnako ako iné druhy munície na letecké bomby základného určenia, pomocného určenia a špeciálneho určenia.

Letecké bomby základného určenia

upraviť
 • trhavé
  • aerosólové, s objemovým výbuchom
 • trieštivé
 • trieštivo-trhavé
 • priebojné
  • protilodné
  • protibetónové
  • pre ničenie letiskových dráh
 • protitankové
 • protiponorkové
 • zápalné
  • zápalné nádrže
 • kontajnerové
  • skriňové
  • zväzkové
 • Nukleárne ("atómové")
 • chemické
 • biologické

Všetky letecké bomby základného určenia môžu byť vyhotovené ako brzdené alebo i riadené.

Letecké bomby pomocného určenia

upraviť
 • osvetľovacie
 • navigačné
 • dymové

Letecké bomby špeciálneho určenia

upraviť
 • foto-zábleskové
 • cvičné
 • agitačné

Iné projekty

upraviť