Lisp

programovací jazyk

Lisp je funkcionálny programovací jazyk. Vynašiel ho John McCarthy na MIT v 50. rokoch 20. storočia. LISP je skratka z anglických slov „LISt Processing“ (Spracovávanie zoznamov).

Lisp

DruhFunkcionálny
Dátum vzniku1958
Typová kontrolaBeztypový
TvorcaJohn McCarthy
DialektyScheme, Racket, CLisp

Inšpiráciou pre syntax bol λ-kalkul a preto sa často v kóde využíva.

Jeho základným dátovým typom je zoznam (linked list) (alebo pole).

Lisp sa stal obľubený hlavne v oblasti výskumu umelej inteligencie v 70. a 80. rokoch 20. storočia.

Richard Stallman ho použil ako skriptovací jazyk pre Emacs a celý slobodný operačný systém GNU.

Jeho výrazným rozlišovacím znakom je častý výskyt zátvoriek. Nasledujúca rekurzívna definícia faktoriálu je napísaná v dialekte Racket.

#lang racket

(define (factorial n)
  (if (= n 1)
      1
      (* n (factorial (- n 1)))))

Lisp tiež zapisuje operácie pomocou Reverznej Poľskej notácie. Význam využitia tejto notácie je ten, že kód je možné vykonať presne tak, ako je zapísaný. Táto vlastnosť umožňuje pracovať so všetkými funkciami (operátormi) ako s dátami. Funkcia, ktorá zvýši hodnotu parametra o 1, zapísaná pomocou lambdy:

#lang racket

(define inc (lambda(x) (+ x 1)))

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lisp
  •   Wikislovník ponúka heslo Lisp