Lublinská únia (lit. Liublino unija, poľ. Unia lubelska) nahradila personálnu úniu Poľského kráľovstva, Litovského veľkokniežatstva a Pruského kráľovstva (Poľské kráľovstvo (1385 – 1569)) hlbšou, reálnou úniou a monarchiou za vlády Žigmunda II. Augusta, posledného Jagelovca, ktorý zomrel po troch manželstvách bezdetný.

Lublinská únia, obraz dokončil Jan Matejko v roku 1869 pri príležitosti trojstého výročia uzavretia dohody.

Bola podpísaná 1. júla 1569 v poľskom meste Lublin. Vznikla tak Poľsko-litovská únia. Tá bola riadená voleným monarchom, ktorý zastával funkciu poľského kráľa a litovského veľkovojvodu spolu so senátom a parlamentom (sejm).

Pozri aj upraviť