Lukáš (evanjelista)

autor jedného z evanjelií

Svätý Lukáš je považovaný za autora dvoch kníh Nového zákonaEvanjelia podľa Lukáša a Skutkov apoštolov. Je patrónom maliarov, lekárov a liečiteľov. Sviatok svätého Lukáša sa svätí 18. októbra.

Guercino, Svätý Lukáš maľuje Pannu Máriu s dieťaťom

Žil v 1. storočí. Pochádzal z Antiochie v Sýrii, pôvodne bol lekárom. Ježiša Krista osobne nepoznal, bol spoločníkom apoštola Pavla. Stretal sa aj s ostatnými učeníkmi a zbieral ich svedectvá. Po poprave Pavla v Ríme sa pravdepodobne zdržiaval v Grécku. Údajne zomrel v Tébach vo veku 84 rokov, nevie sa či mučeníckou alebo prirodzenou smrťou. Je pochovaný v Tébach. Svätá Ivana má sviatok 18. Októbra, rovnako ako svätý Lukáš.

LiteratúraUpraviť

  • "Dňa 18. októbra : Sv. apoštol a evanjelista Lukáš." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 528-529. ISBN 80-7165-381-0
  • "Lukáš, apoštol a evanjelista : 18. október." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 52. ISBN 80-967341-1-3

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť