Maďarón je pejoratívne označenie pre:

  • pomaďarčeného Nemaďara a/alebo
  • odrodilca v bývalom Uhorsku a/alebo
  • Nemaďara nadržiavajúceho Maďarom.

ZdrojeUpraviť