Mašková (potok)

Mašková je potok na juhu stredného Slovenska, preteká územím okresu Lučenec. Je to pravostranný prítok Ipľa dlhý 25 km a je tokom III. rádu.

Potok Mašková pretekajúci obcou Mašková

Prameň: v pohorí Ostrôžky, na východnom úpätí Timravského vrchu (670,6 m n. m.), v nadmorskej výške 639 m n. m.

Smer toku: prevažne juhovýchodný, od obce Veľká nad Ipľom juhozápadný

Geomorfologické celky: 1.Ostrôžky, 2.Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina, časť Jelšovská pahorkatina

Prítoky: sprava Klenický potok, Velický potok, Ronok, Dáľovský potok, zľava Jelšovík

Ústie: do Ipľa, na katastrálnom území obce Trenč, v nadmorskej výške okolo 165 m n. m.

Obce: Polichno, Lupoč, Mašková, Jelšovec a Veľká nad Ipľom

Iné projektyUpraviť