Maglev je skratka z magnetická levitácia, je to najmodernejší, najrýchlejší druh koľajovej dopravy s najdrahšou traťou, i keď najlacnejšou prevádzkou. Anglickú skratku maglev začal v 60. rokoch používať fyzik Howard T. Coffey, v angličtine sa používa na označenie fyzikálneho javu a termín magnetic levitation na označenie technológie dopravných systémov založených na tomto princípe.

Transrapid na dráhe TVE v Lathene, Nemecko
Transrapid v Šanghaji
JR-Maglev (MLX01) v Japonsku

Vlak sa pohybuje na vankúši magnetického poľa, ktoré je vytvárané sústavou supravodivých magnetov, zabudovaných v trati i vo vlaku. Tento vlak má namiesto kolies špeciálny systém magnetov, vrátane lineárnych motorov a pohybuje sa asi 1,2 cm nad koľajnicami.

Trate pre Maglev sú pomerne nákladné a musia byť z bezpečnostných dôvodov stavané na mostoch alebo v tuneloch, čo túto technológiu tiež predražuje. Rýchlosť vlakov nie je teoreticky nijako obmedzená, rýchlostný rekord z roku 2005 dosahuje 583 km/h, ktorý vytvorili Japonci. V praxi je rýchlosť limitovaná spotrebou energie a aerodynamickým odporom, tento problém sa snaží vyriešiť projekt Swissmetro tým, že navrhuje prevádzkovať dráhu v tuneloch zbavených vzduchu až ku hranici vákua. Maglev sa nachádza v Číne, Japonsku, Nemecku.

Maglev v prevádzkeUpraviť

Transrapid je nemecký systém, realizovaný na skúšobnej trati od 70. rokov v Kasseli, dnes v Lathene v oblasti Emsland v Dolnom Sasku na severozápade Nemecka. Podobne Japonci tento druh dopravy skúšajú od 70. rokov. V súčasnosti, od roku 1996, je japonský JR-Maglev prevádzkovaný na skúšobnej trati v provincii Jamanaši, ktorá je vedená prevažne v tuneloch.

Od roku 2004 je v komerčnej prevádzke ako mestská dráha v Šanghaji medzi centrom a medzinárodným letiskom Pudong vo východnej časti mesta. Pripravuje sa predĺženie až na vnútroštátne letisko v západnej časti mesta. V záverečnej fáze je príprava projektu "letiskovej trate" (obdoba trate v Šanghaji) v Mníchove.

V rokoch 19841991 bola v prevádzke skúšobná magnetická mestská dráha v Berlíne, takzvaná Magnetická dráha Berlín (M-Bahn), fungujúca na podobnom princípe.

ProjektyUpraviť

Na podnet EÚ bol vypracovaný projekt potenciálnej siete pre Transrapid v strednej a východnej Európe (vrátane SR), avšak pre vysoké náklady na výstavbu tratí pravdepodobne nie je možné očakávať jeho realizáciu v najbližšom období.

Princíp levitácieUpraviť

Vznášanie vlaku nad koľajami je zaistené odpudivou alebo príťažlivou silou elektromagnetov. Niektorí výrobcovia používajú klasické elektromagnety, iní zvolili elektromagnety so supravodivými cievkami.

Výroba dostatočne výkonných elektromagnetov s nepatrnou energetickou spotrebou je umožnená supravodivosťou niektorých materiálov po ochladení kvapalným dusíkom. Zaujímavé je, že dodnes neexistuje spoľahlivá vedecká teória vysvetľujúca tento jav. Dosiaľ známa teória supravodivosti hovorí o tom, že vibrácia kryštalickej mriežky spôsobí vznik Cooperových párov elektrónov. Teória funguje na kvapalnom héliu a ďalších látkach tak spoľahlivo, že za ňu bola udelená Nobelova cena. Zároveň však predpovedá, že k týmto javom nemôže dochádzať pri teplotách vyšších než 23 Kelvinov, na čo by kvapalný dusík nestačil. Za vyšších teplôt musia Cooperove páry vznikať iným spôsobom, dosiaľ presne neobjasneným.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť