Magnetický dipól

Magnetický dipól je predmet, ktorý okolo seba vytvára magnetické pole podobné poľu elektrického dipólu. Ako dipól môžeme chápať bežný permanentný magnet so severným a južným pólom, odtiaľ názov dipól. Dipólový charakter má tiež pole vodivej slučky, ktorou preteká elektrický prúd a (s obmedzenou presnosťou) i magnetické pole Zeme a niektorých ďalších planét.

Magnetické pole Zeme je približne dipólové. Na obrázku je použité zemepisné označenie severného (N) a južného pólu (S). Vo fyzike sa značí obrátene, takže severný pól strelky je priťahovaný ku geografickému severu

Dipólový momentUpraviť

Magnetický dipól je charakterizovaný vektorovou veličinou - magnetickým dipólovým momentom  . (Analogicky je elektrický dipól popísaný elektrickým dipólovým momentom.) V prípade prúdovej slučky ho môžeme určiť podľa vzťahu

 ,

Kde   je prúd prechádzajúci slučkou a   je orientovaná plocha ohraničená slučkou dipólu. Vektor   je orientovaný kolmo k rovine slučky a z rovnice je vidieť, že rovnaký smer má aj vektor dipólového momentu. Ak sa zmení smer prúdu v slučke, obráti sa vektor   na opačnú stranu.

Pozri ajUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • Bedřich Sedlák, Ivan Štoll: Elektrina a magnetizmus, Academia, 2002, ISBN 80-200-1004-1

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Magnetický dipól na českej Wikipédii.